Документальні виставки on-line

19-та річниця незалежності України

Постанова Верховної Ради УРСР
"Про проголошення незалежності України"
ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4630, арк.1Акт проголошення незалежності України.
24 серпня 1991 р.
ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4630, арк.2.Перший універсал Української Центральної ради,
10 червня 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 5-8


Другий універсал Української Центральної Ради (робочий варіант), 03 липня 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 10-11


Третій універсал Української Центральної ради, 7 листопада 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9
Четвертий універсал Української Центральної ради, 9 січня 1918 р.
ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 2, спр. 2, арк. 2-6