Науково-методична рада
Центрального державного електронного архіву України

СКЛАД
членів Науково-методичної ради (НМР)
Центрального державного електронного архіву України


 1. Паламарчук Людмила Василівна -
  заступник директора ЦДЕА України, голова НМР

 2. Кручініна Тетяна Григорівна -
  начальник відділу формування Національного архівного фонду, заступник голови НМР

 3. Чернятинська Юлія Геннадіївна -
  начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів

 4. Карапозюк Алла Леонідівна -
  начальник відділу використання інформації документів

 5. Вороной Сергій Ігорович -
  начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації

 6. Денисенко Олександр Володимирович -
  заступник директора департаменту-начальник відділу нормативно-методичного забезпечення Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Державної архівної служби

 7. Христова Наталія Миколаївна -
  заступник директора УНДІАСД, кандидат історичних наук

  Передерій Наталія Василівна -
  провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та обліку документів, секретар