Звернення громадян

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального державного
електронного архіву України
21.08.2010 № 40

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у
Центральному державному електронному архіві України


Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному електронному архіві України (далі – ЦДЕА України).

 1. Особистий прийом громадян у ЦДЕА України здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" в установленому порядку.

 2. Прийом громадян проводиться директором ЦДЕА України та його заступником.

 3. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, інвалідів першої та другої групи здійснюється першочергово. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 4. Інформація про порядок і графік проведення особистого прийому громадян керівництвом ЦДЕА України публікується на веб-сайті ЦДЕА України у розділі «Звернення громадян».

 5. Особистий прийом громадян проводиться за попереднім записом або в день звернення заявника без попереднього запису. Попередній запис на особистий прийом до керівників ЦДЕА України проводиться за тел. 273-32-97.

 6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних архівних установ він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень). Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

 7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

 8. До участі в проведенні особистого прийому можуть запрошуватися працівники ЦДЕА України.

 9. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 10. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом ЦДЕА України, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

 11. У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

 12. Звернення може бути подано особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання громадянина та зміст питання, що розглядається. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 13. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

 14. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 15. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 16. Відповідно до ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації. Якщо в місячний термін вирішити питання неможливо, то керівництвом Держкомархіву термін його вирішення може бути подовжений до 45 календарних днів з обов‘язковим повідомленням заявника.

 17. Працівник, відповідальний за ведення діловодства у ЦДЕА України:

  • забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тим виконавцям, до відання яких належить їх розгляд і вирішення;

  • здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі.

 18. Стан роботи із зверненнями громадян періодично розглядається на засіданнях колегії ЦДЕА України.