Історія створення


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.№279-р утворено Центральний державний електронний архів України.

Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України) як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість електронних документів Національного архівного фонду та електронних інформаційних ресурсів і використання їх інформації.

ЦДЕА України складається з чотирьох відділів: відділ формування Національного архівного фонду, відділ інформаційних технологій та захисту інформації, відділ забезпечення збереженості та обліку документів, відділ використання інформації документів і двох секторів: сектору фінансового та ресурсного забезпечення, сектору управління персоналом.

Положення про Центральний державний електронний архів України