Структура ЦДЕА України

Керівництво
Директор
КОВТАНЮК Юрій Славович
Тел.: (044) 273-32-98
E-mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua
Заступник директора
ПАЛАМАРЧУК Людмила Василівна
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: l.palamarchuk.tsdea@arch.gov.ua

Відділ формування Національного архівного фонду
Начальник відділу
КРУЧІНІНА Тетяна Григорівна
Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: tsdea_naf@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДЕА України профільними документами;
 • забезпечення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами в ЦДЕА України із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах ЦДЕА України.
 • надання методичної допомоги державним архівним установам, архівним відділам міських рад, підприємствам, установам, організаціям – джерелам формування Національного архівного фонду з питань роботи з профільними документами, організації електронного документообігу;
 • участь у підготовці науково-методичних розробок з питань роботи з профільними документами та проведенні наукової та методичної роботи з питань роботи відділу.
Відділ інформаційних технологій та захисту інформації
Начальник відділу
ВОРОНОЙ Сергій Ігорович
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_it@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • розвиток та експлуатація інформаційно-комунікаційної системи ЦДЕА України;
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційній системі ЦДЕА України;
 • впровадження та супровід програмно-технічних комплексів ЦДЕА України;
 • надання консультаційної допомоги з питань своєї діяльності державним архівам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності;
 • участь у розробці науково-дослідної та методичної роботи з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність ЦДЕА України.
Відділ забезпечення збереженості та обліку документів
Начальник відділу
ЧЕРНЯТИНСЬКА Юлія Геннадіївна
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_oblik@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • участь у реалізації державної політики в сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • ведення обліку та організація постійного зберігання профільних документів;
 • здійснення заходів щодо забезпечення збереженості профільних документів із дотриманням вимог щодо їх зберігання;
 • участь у підготовці нормативно-правових актів, науково-методичних розробок з питань роботи з профільними документами та їх зберігання.
Відділ використання інформації документів
Начальник відділу
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_dostup@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • створення та вдосконалення довідкового апарату до профільних документів;
 • організація доступу до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті до них;
 • участь у підготовці нормативно-правових актів, науково-методичних розробок з питань надання доступу та використання інформації профільних документів.
Сектор фінансового та ресурсного забезпечення
Завідувач сектору
ВАРЧЕНКО Наталія Анатоліївна
Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: tsdea_fin@arch.gov.ua
Основні завдання сектору
 • забезпечення ефективного та економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів;
 • розроблення на основі чинного законодавства схем посадових окладів та систем оплати працівників ЦДЕА України;
 • організація і ведення бухгалтерського обліку та звітності ЦДЕА України;
 • здійснення контролю за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
Сектор управління персоналом
Завідувач сектору
АБЛАЄВА Надія Олександрівна
Тел.: (044) 273-32-98
E-mail: tsdea_kadry@arch.gov.ua
Основні завдання сектору
 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в ЦДЕА України;
 • задоволення потреб в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
 • встановлення у ЦДЕА України єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах ЦДЕА України.

Метричні книги

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Анонси

14 червня 2018 року.

Відбудеться щорічна конференція «Цифрове єднання державних адміністрацій» (Linked Digital Public Administrations), що організована Програмою ISA² Європейської комісії. Місце проведення: м. Софія, Болгарія.

Детальніше

Виставки онлайн