Повернутися на сайт ЦДЕА України

Краєзнавство та народне мистецтво України


Центральний державний електронний архів України презентує онлайн-виставку архівних копій веб - сайтів «Краєзнавство та народне мистецтво України».

До складу колекції увійшли 20 архівних копій веб-сайтів, історична цінність яких полягає у висвітлені актуальних матеріалів краєзнавчої тематики, доступності історико-краєзнавчої інформації про пам’ятки культури, народну творчість, розвиток декоративного мистецтва та українського фольклору. На електронних інформаційних ресурсах відображено участь музейних установ, громадських організацій та окремих осіб у збереженні, примноженні та популяризації культурної спадщини.

Колекція включає у себе значний обсяг інформації з історії народного декоративного мистецтва та його сучасного розвитку; оборонної архітектури Західної України (Волині, Галичини та Поділля) та церковної архітектури (тих же історико-етнографічних регіонів) XІV–XX ст.; історії створення та формування колекцій Музею гетьманства, Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського, Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Національного заповідника «Хортиця». Проекти: «Фотоекскурсії Києвом, Україною та світом»; «Електронний архів українського фольклору», створений науковцями Лабораторії фольклористичних досліджень при Львівському університеті ім. Івана Франка. «Українські легенди», «Українські традиції», «Кровець» представляють тематичні сайти краєзнавчих та мистецьких проектів, створених як окремими особами, так і організаціями.Укладачі:
відділ використання інформації документів;
відділ формування Національного архівного фонду.

Головна | Архівні копії веб-сайтів | Краєзнавство | Народне мистецтво