Повернутися на сайт ЦДЕА України

Краєзнавство — збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо.

На початок

Головна | Архівні копії веб-сайтів | Краєзнавство | Народне мистецтво