×

Шановні відвідувачі офіційного вебсайта ЦДЕА України!

Повідомляємо, що Центральний державний електронний архів України (далі – ЦДЕА України) не має права видавати архівні довідки на підставі цифрових копій метричних книг Державного архіву в Автономній Республіці Крим, що розміщені на офіційному вебсайті ЦДЕА України.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 2 розділу ІІ Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 295/5 (далі – Порядок), «запити юридичних та фізичних осіб розглядаються керівництвом архіву… та виконуються на підставі оригіналів документів та друкованих видань, що зберігаються в архіві», а відповідно до вимог ст. 20 розділу ІІІ Порядку «працівники архіву відповідають за достовірність інформації, викладеної в інформаційних документах».

Цифрові копії метричних книг Державного архіву в Автономній Республіці Крим не виготовлялися в ЦДЕА України, а були передані до архіву від Державної архівної служби України та оприлюднені на офіційному вебсайті ЦДЕА України за дорученням Укрдержархіву.

Зважаючи, що цифрові копії метричних книг Державного архіву в Автономній Республіці Крим не є оригіналами, а у працівників ЦДЕА України немає можливості порівняти інформацію цих копій з документною інформацією їх оригіналів, що не зберігаються та не обліковуються в архіві, архівні довідки на підставі зазначених цифрових копій в ЦДЕА України не видаються.

Цифрові копії метричних книг Державного архіву в Автономній Республіці Крим

Номер фонду Назва фонду Кількість справ Крайні дати справ
--- unfond 129 1896 - 1920
49 Таврійське дворянське депутатське зібрання, м. Сімферополь Таврійської губернії 79 1783 - 1916
142 Колекція метричних книг соборів, церков, синагог і мечетей Таврійської губернії
(Опис: )
714 1683 - 1920
276 Успенська церква, м. Старий Крим Феодосійського повіту Таврійської губернії
(Опис: )
7 1818 - 1876
278 Віденська грецька церква, м. Феодосія Таврійської губернії 5 1849 - 1874
279 Вознесенська церква, с. Кішлав Феодосійського повіту Таврійської губернії
(Опис: )
6 1813 - 1878
280 Миколаївська церква, с. Зуя Сімферопольського повіту Таврійської губернії
(Опис: )
6 1830 - 1874
281 Олександро-Невський собор, м. Феодосія Таврійської губернії
(Опис: )
10 1807 - 1877
282 Церква Скорбної Божої Матері, с.Насипкой Феодосійського повіту Таврійської губернії
(Опис: )
19 1852 - 1872
283 Марфівська церква, с. Марфівка Феодосійського повіту Таврійської губернії
(Опис: )
3 1865 - 1877
284 Знаменська церква с. Сали Феодосійського повіту Таврійської губернії
(Опис: )
2 1830 - 1846
296 Миколаївський собор, м. Євпаторія Таврійської губернії 7 1857 - 1912
Інформація щодо цифрових копій метричних книг Державного архіву в Автономній Республіці Крим
На вебсайті розміщено (поповнюється):

Фондів: 44

Описів: 37

Справ (метричних книг): 1967

Крайні дати: 1683 - 1925