АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2012 № 739


  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640

Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2009 року № 1087-р “Деякі питання організації електронного документообігу та звітності”, з метою створення умов технологічної сумісності засобів криптографічного захисту інформації НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Вимоги до форматів криптографічних повідомлень (далі – Вимоги), що додаються.
  2. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують засоби криптографічного захисту інформації та надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу, забезпечують застосування положень Вимог з 01 січня 2014 року.
  3. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів забезпечують обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, сформованих до дати набрання чинності Вимогами, та їх використання у надійних засобах електронного цифрового підпису та засобах криптографічного захисту інформації як сертифікати шифрування до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів за умови відповідності параметрів криптографічного алгоритму відповідної ключової пари вимогам, наведеним у наказі Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 “Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710.
  4. Установити, що надійні засоби електронного цифрового підпису та криптографічного захисту інформації, створювані відповідно до цих Вимог, забезпечують розшифрування даних, шифрування яких здійснювалося до дати набрання чинності Вимогами.
  5. Директору Департаменту криптографічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
Г.А. Резніков


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18.12.2012 № 739


  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640

ВИМОГИ

до форматів криптографічних повідомлень

(з додатками)

Метричні книги

Администратор ведомственной электронной почты Государственной архивной службы Украины

Анонсы

12-16 ноября 2018 года

Состоится стажировка представителей ЦГЭА Украины и Государственного центра хранения документов НАФ по направлениям: электронный документ, оцифровка документов; реставрация архивных документов. Место проведения: г. Варшава, Республика Польша. Программа 1. Программа 2.

26-28 ноября 2018 года

В 2018 году Международный совет архивов отмечает Международный день архивов под лозунгом Ежегодной конференции архивов (ALA-ICA) «Архивы: управление, память и наследие». Место проведения: г. Яунде, Камерун. Подробнее 

05 декабря 2018 года

Состоятся девятнадцатые источниковедческие чтения «Источниковедческий потенциал информационных ресурсов архивов», посвященные 100-летию со дня рождения профессора Марка Варшавчика. Место проведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев, ул. Владимирская, 60). Информационное письмо. Анкета.

Выставки онлайн