АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2012 № 739


  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640

Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2009 року № 1087-р “Деякі питання організації електронного документообігу та звітності”, з метою створення умов технологічної сумісності засобів криптографічного захисту інформації НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Вимоги до форматів криптографічних повідомлень (далі – Вимоги), що додаються.
  2. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують засоби криптографічного захисту інформації та надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу, забезпечують застосування положень Вимог з 01 січня 2014 року.
  3. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів забезпечують обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, сформованих до дати набрання чинності Вимогами, та їх використання у надійних засобах електронного цифрового підпису та засобах криптографічного захисту інформації як сертифікати шифрування до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів за умови відповідності параметрів криптографічного алгоритму відповідної ключової пари вимогам, наведеним у наказі Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 “Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710.
  4. Установити, що надійні засоби електронного цифрового підпису та криптографічного захисту інформації, створювані відповідно до цих Вимог, забезпечують розшифрування даних, шифрування яких здійснювалося до дати набрання чинності Вимогами.
  5. Директору Департаменту криптографічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
Г.А. Резніков


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18.12.2012 № 739


  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640

ВИМОГИ

до форматів криптографічних повідомлень

(з додатками)

Администратор ведомственной электронной почты Государственной архивной службы Украины

Анонсы

3 апреля 2019 года

ЦГЭА Украины приглашает принять участие во II научно-практическом семинаре с международным участием «Организация электронного документооборота в учебных заведениях и органах государственной власти», который состоится в Государственном высшем учебном заведении «Университет менеджмента образования» Национальной академии педагогических наук Украины по адресу: г. Киев , ул. Сечевых Стрельцов, 52А. Информационное письмо.

4-5 апреля 2019 года

ЦГЭА Украины приглашает принять участие во II Международном научно-практическом семинаре «Цифровые трансформации и институты социальной памяти», который состоится на базе кафедры истории и документоведения Учебно-научного гуманитарного института Национального авиационного университета (г. Киев, пр. Космонавта Комарова, 1). Информационное письмо. Заявка для участия (eng).

Выставки онлайн