ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ___ від _________2011 року

Директор ДЕКС ЦДА України

_______________________________

«___» ______________ 2011 року

 

 

Інструкція
для осіб, які відповідають за протипожежний стан приміщення та здійснюють протипожежний огляд приміщення перед закриттям

 Ця Інструкція поширюється на службові, складські, допоміжні та інші приміщення комплексу споруд центральних державних архівів України і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання відповідальними за протипожежний стан приміщення, а у випадку їх відсутності — всіма працівниками комплексу споруд центральних державній архівів України.

Огляд приміщення передбачає:

  1. Усунення можливих причин пожежі.
  2. Усунення причин, які сприяють швидкому поширенню вогню.
  3. Готовність засобів пожежогасіння до використання.
  4. Недоліки, які можуть призвести до пожежі, повинні бути усунені до закриття приміщення.

Після закінчення робочого дня:

  1. Вимикається вся аппаратура та електроприлади (за винятком електрообладнання та приладів, які відповідно до вимог технологій мають працювати цілодобово). Ззачинити вікна та вимкнути світло.
  2. Приміщення вивільняються від виробничих відходів, сміття тощо.
  3. Легкозаймисті та горючі рідини прибираються з виробничих приміщень та здаються в складські приміщення.
  4. Вивільняються від забруднення вентиляційні пристрої, виробниче устаткування, засоби пожежогасіння.
  5. Перевіряється можливість використання усіх проходів, виходів, підходів до засобів пожежогасіння, електроприладів.
  6. В разі відсутності відповідального за протипожежний стан приміщення на робочому місці, Інструкція в повному обсязі виконується тим працівником, який знаходиться на робочому місці і останній залишає приміщення.

 

Відповідальний за протипожежний стан приміщення _________________

Розробив: зав. відділу

охорони праці, протипожежної

безпеки та відповідальних чергових _______________

Метричні книги

Администратор ведомственной электронной почты Государственной архивной службы Украины

Анонсы

12-16 ноября 2018 года

Состоится стажировка представителей ЦГЭА Украины и Государственного центра хранения документов НАФ по направлениям: электронный документ, оцифровка документов; реставрация архивных документов. Место проведения: г. Варшава, Республика Польша. Программа 1. Программа 2.

26-28 ноября 2018 года

В 2018 году Международный совет архивов отмечает Международный день архивов под лозунгом Ежегодной конференции архивов (ALA-ICA) «Архивы: управление, память и наследие». Место проведения: г. Яунде, Камерун. Подробнее 

05 декабря 2018 года

Состоятся девятнадцатые источниковедческие чтения «Источниковедческий потенциал информационных ресурсов архивов», посвященные 100-летию со дня рождения профессора Марка Варшавчика. Место проведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев, ул. Владимирская, 60). Информационное письмо. Анкета.

Выставки онлайн