ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ___ від _________2011 року

Директор ДЕКС ЦДА України

_______________________________

«___» ______________ 2011 року

 

 

Інструкція
для осіб, які відповідають за протипожежний стан приміщення та здійснюють протипожежний огляд приміщення перед закриттям

 Ця Інструкція поширюється на службові, складські, допоміжні та інші приміщення комплексу споруд центральних державних архівів України і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання відповідальними за протипожежний стан приміщення, а у випадку їх відсутності — всіма працівниками комплексу споруд центральних державній архівів України.

Огляд приміщення передбачає:

  1. Усунення можливих причин пожежі.
  2. Усунення причин, які сприяють швидкому поширенню вогню.
  3. Готовність засобів пожежогасіння до використання.
  4. Недоліки, які можуть призвести до пожежі, повинні бути усунені до закриття приміщення.

Після закінчення робочого дня:

  1. Вимикається вся аппаратура та електроприлади (за винятком електрообладнання та приладів, які відповідно до вимог технологій мають працювати цілодобово). Ззачинити вікна та вимкнути світло.
  2. Приміщення вивільняються від виробничих відходів, сміття тощо.
  3. Легкозаймисті та горючі рідини прибираються з виробничих приміщень та здаються в складські приміщення.
  4. Вивільняються від забруднення вентиляційні пристрої, виробниче устаткування, засоби пожежогасіння.
  5. Перевіряється можливість використання усіх проходів, виходів, підходів до засобів пожежогасіння, електроприладів.
  6. В разі відсутності відповідального за протипожежний стан приміщення на робочому місці, Інструкція в повному обсязі виконується тим працівником, який знаходиться на робочому місці і останній залишає приміщення.

 

Відповідальний за протипожежний стан приміщення _________________

Розробив: зав. відділу

охорони праці, протипожежної

безпеки та відповідальних чергових _______________

Администратор ведомственной электронной почты Государственной архивной службы Украины

Анонсы

3 апреля 2019 года

ЦГЭА Украины приглашает принять участие во II научно-практическом семинаре с международным участием «Организация электронного документооборота в учебных заведениях и органах государственной власти», который состоится в Государственном высшем учебном заведении «Университет менеджмента образования» Национальной академии педагогических наук Украины по адресу: г. Киев , ул. Сечевых Стрельцов, 52А. Информационное письмо.

4-5 апреля 2019 года

ЦГЭА Украины приглашает принять участие во II Международном научно-практическом семинаре «Цифровые трансформации и институты социальной памяти», который состоится на базе кафедры истории и документоведения Учебно-научного гуманитарного института Национального авиационного университета (г. Киев, пр. Космонавта Комарова, 1). Информационное письмо. Заявка для участия (eng).

Выставки онлайн