Всеукраїнські Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика

Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА України Чернятинська  Ю. Г. взяла участь у Дев’ятнадцятих джерелознавчих читаннях «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячених 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика, що відбулися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Організаторами заходу виступили: Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства і Спілка архівістів України.

Роботу Дев’ятнадцятих джерелознавчих читань відкрив заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.і.н. Пшеничний Т. Ю.

На пленарному засіданні виступила професор кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н., проф. Войцехівська І. Н. з доповіддю «Просопографічний портрет Марка Варшавчика: оприсутнення образу» та презентувала колективну монографію «Професор Марко Варшавчик».

На пленарному засіданні також виступили завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н., проф. Палієнко М. Г., професор цієї ж кафедри, д.і.н., проф. Калакура Я. С., асистент цієї ж кафедри, к.і.н. Коломієць Н. А.

Під час роботи Секції 2 «Актуальні проблеми архівознавства у добу інформаційного суспільства» Чернятинська Ю. Г. виступила з доповіддю «Експертиза цінності та науково-технічне опрацювання документів особового походження в електронній формі».

Інформаційне повідомлення.

Програма пленарного засідання.

Назад

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Анонси

 27-28 травня 2019 року

Відбудеться міжнародна наукова конференція «Архіви, бібліотеки і музеї як інститути соціальної пам’яті людства». Організаторами заходу виступили: Департамент з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь, Національна бібліотека Білорусі, Історичний факультет Білоруського державного університету. Місце проведення: м. Мінськ, Республіка Білорусь. Програма конференції.

20-21 червня 2019 року

До 50-річчя Центрального державного науково-технічного архіву України відбудеться засідання Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства». Місце проведення: м. Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна. Онлайн-запрошення. Інформаційний лист. Заявка. Афіша.

Виставки онлайн