Click to listen highlighted text!

Вітаємо працівників ЦДЕА України з перемогою у конкурсі!

Директор ЦДЕА України, кандидат історичних наук Юрій Ковтанюк, як член Нормативно-методичної комісії (далі – НМК) Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), взяв участь у черговому засіданні цього дорадчого органу, що відбулося в конференц-залі Укрдержархіву (м. Київ, вул. Солом’янська, 24) та виступив з питанням Про розгляд проєкту змін до методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього», затверджених наказом Укрдержархіву від 16.04.2019 № 36. Питання розглядалося за ініціативою ЦДЕА України (лист від 28.05.2021 № 373/01-18 «Про надання пропозицій до проєкту змін методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього»). Суть змін полягає в удосконаленні найменувань файлів цифрових копій аудіовізуальних документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), що зберігаються в архівах без нумерації в конвертах у складі відповідних справ. Означені зміни були запропоновані працівниками ЦДЕА України під час опрацювання файлів цифрових копій фотодокументів НАФ, підготовлених державними архівами для їх оприлюднення в пошуково-інформаційному Інтернет-проєкті «Український мартиролог ХХ ст.».

Щодо іншого питання, передбаченого порядком денним, Про розгляд робіт, що надійшли на конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, слід зазначити, що члени НМК Укрдержархіву одностайно підтримали висновки Голови комісії, першого заступника Голови Укрдержархіву, кандидата історичних наук Тетяни Ємельянової, секретаря комісії, начальника відділу методичного забезпечення Укрдержархіву, кандидата історичних наук Ольги Чупис та рецензентів робіт. Всього на конкурс було прийнято 9 робіт відповідно до наказу Укрдержархіву від 14.01.2021 № 6 «Про оголошення конкурсу науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії», 4 з яких були відхилені до розгляду з ознак, що не відповідають вимогам конкурсу, визначеним у Положенні про конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2015  № 1/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2015 за № 29/26474.

Переможцем конкурсу 2021 року з присудженням диплому I ступеня обрано:

  • Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його скасування / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України, Громадська організація «Спілка архівістів України»; уклад.: О. Я. Гаранін (старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, директор УНДІАСД), Ю. С. Ковтанюк (кандидат історичних наук, директор ЦДЕА України), Н. В. Передерій (головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА України), Н. В. Залєток (кандидат історичних наук, начальник відділу архівознавства УНДІАСД). – Київ, 2020. – 23 с.

Слід зазначити, що Грузинська неурядова організація «Інститут розвитку свободи інформації» (The Institute for Development of Freedom of Information) опублікувала результати дослідження «Відкритість державних архівів у пострадянських республіках та країнах Східного блоку під час пандемії коронавірусу» (Openness of State Archives in Post-Soviet Republics and Eastern Bloc States During the Coronavirus Pandemic), в якому високо оцінила діяльність Державної архівної служби України щодо відкритості архівів та адекватної і своєчасної реакції на пандемію (с. 17). Дослідження містить посилання на оперативні методичні розробки УНДІАСД, в яких надаються рекомендації архівним установам, як діяти під час карантину та після його скасування, серед яких було зазначено про Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його скасування.

Друге місце з присудженням диплому II ступеня посіли роботи:

  • Облік і зберігання електронних документів: методичні рекомендації / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, З. М. Свердлик, Т. М. Ковтанюк. – Київ, 2020. – 44 с.
  • Складання номенклатури справ центральних органів громадських об’єднань національних меншин України: методичні рекомендації / Центральний державний архів громадських об’єднань України; уклад.: Н. В. Бабіна. – К.: ЦДАГО України, 2020. – 43 с. 2-ге вид., доповнене.

Третє місце з присудженням диплому III ступеня розділили роботи:

  • Використання документів державних архівів, що містять персональні дані, та організація доступу до них: аналітичний огляд / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток. – Київ, 2020. – 62 с.
  • Підготовка архівними установами довідкових видань : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; уклад.: С. Л. Зворський, Р. В. Романовський. – Київ, 2020. – 91 с.

Вітаємо переможців конкурсу!

Назад

Анонси

19-22 жовтня 2021 року

Міжнародною радою архівів (ICA) оголошено нові дати проведення Конгресу ICA в Абу-Дабі19-22 жовтня 2021 р. в Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC).  Наради ICA з питань управління відбудуться між 17-18 жовтня 2021 року.

Жовтень 2025 року

Міжнародна рада архівів (МРА) повідомляє, що її Конгрес 2025 року відбудеться у жовтні в Барселоні (Каталонія, Іспанія). Організаторами конгресу виступлять МРА, уряд Каталонії, місто Барселона та Товариство каталонських архівістів та менеджерів з діловодства.

Всі анонси

Виставки онлайн

Клацніть для прослуховування виділеного тексту!