Click to listen highlighted text!

Зустрiч з доктором iсторичних наук Сергiєм Котом

Завідувач сектору управління персоналом та діловодства Надія Аблаєва, головний спеціаліст сектору управління персоналом та діловодства Інна Стратійчук та головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду Віта Набережня взяли участь у зустрiчі з доктором iсторичних наук, заслуженим працiвником культури України керiвником Центру дослiджень iсторико-культурної спадщини України, науковим спiвробiтником lнституту icтopiї НАIГ України, головою Правлiння Фундацiї iменi Олега Ольжича Сергiєм Котом, організатором якої виступив Центральний державний архів зарубіжної Україніки (далі – ЦДАЗУ). Зустріч приурочено до 30-ї річниці Незалежностi України у рамках Мiжнародного тижня архiвiв.

Модератором заходу виступила директор ЦДАЗУ, кандидат історичних наук Ірина Мага.

Під час заходу Сергій Кот презентував свою книгу «Повернення i реституцiя культурних цiнностей у полiтичному та культурному життi Україiни (ХХ – поч. XXI ст.)».

Пiд час презентацiї обговорювалися теми: наукова й пам’яткоохоронна дiяльнiсть української емiграцiї, суспiльна iдея повернення та реституцiї iсторичних пам’яток як елемент боротьби за незалежнiсть України, формування державностi та нацiональної культури; роль громадських органiзацiй та державних iнституцiй у сферi повернення в Україну культурних цiнностей: здобутки та недолiки; мiжнародне культурне спiвробiтництво: свiтовi тенденцiї щодо повернення культурних надбань; практична цiннiсть iнiцiатив зарубiжних українцiв у царинi збереження та повернення нацiональних культурних цiнностей на Батькiвщину.

У заході також взяли участь керівники та працівники державних архівних установ, громадські діячі, представники наукової спільноти, освітніх установ, культурних закладів та засобів масової інформації.

 
 

Назад

Анонси

Жовтень 2025 року

Міжнародна рада архівів (МРА) повідомляє, що її Конгрес 2025 року відбудеться у жовтні в Барселоні (Каталонія, Іспанія). Організаторами конгресу виступлять МРА, уряд Каталонії, місто Барселона та Товариство каталонських архівістів та менеджерів з діловодства.

Всі анонси

Виставки онлайн

Клацніть для прослуховування виділеного тексту!