Click to listen highlighted text!

Монографія «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання»

Видано монографію «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання», до складу якої увійшла стаття директора ЦДЕА України, кандидата історичних наук Юрія Ковтанюка «До питання створення електронних копій електронних документів, засвідчених паперових копій електронних документів і цифрових копій паперових документів».

doi.org/10.18372/53282

Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : монографія / відп. ред. І. І. Тюрменко. К.: НАУ, 2021. – 280 с.

ISBN 978-966-932-171-8

В основу видання покладені доповіді, виголошені на ІІІ Міжнародній науковій конференції «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» (21-22 квітня 2021 р.). Представлені публікації вміщують наукові розробки українських і зарубіжних вчених, практичний досвід працівників інститутів соціальної пам’яті. Акцентується увага на формах соціокультурних комунікацій, ролі соціальних мереж у популяризації культурного надбання, інституалізації інститутів соціальної пам’яті в умовах цифрової доби.

Публікації можуть бути використані при викладанні та вивченні циклів дисциплін спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Рецензенти: 

Антонюк Тетяна Дмитрівна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

Левченко Лариса Леонідівна – доктор історичних наук, професор, директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України; 

Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету.

Відповідальний редактор 

Тюрменко І. І. – доктор історичних наук, професор (Київ)

Редакційна колегія:

Бевз Тетяна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор (Київ);

Дручкус Гінтарас – директор Каунаського регіонального державного архіву (м. Каунас, Литовська Республіка);

Ємельянова Тетяна Олександрівна – кандидат історичних наук (Київ);

Ковтанюк Юрій Славович – кандидат історичних наук (Київ);

Контрімавіче Дануте – директор Литовського державного нового архіву (м. Вільнюс, Литовська Республіка);

Матяш Ірина Борисівна – доктор історичних наук, професор (Київ);

Михайлуца Микола Іванович – доктор історичних наук, професор (Одеса);

Палієнко Марина Генадіївна – доктор історичних наук, професор (Київ).

Редактори-упорядники: к.і.н., доц. Л. В. Божук, к.і.н., доц. Л. П. Халецька, к.і.н., доц. Ю. Б. Смольніков.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 10 від 17.11.2021)

ЗМІСТ
ВСТУП…3
Розділ 1. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ…5
GUDELIS D., BARANAUSKAITĖ М., MOZŪRAS D., KONTRIMAVlČlENĖ D. Lithuanian state archives – 100…5
DRUČKUS G., STANIŠAUSKĖ K. Quo Vadis? Few Remarks on Identity of Archives and Archivists Within the Context of the Year of Archives…16
ЄМЕЛЬЯНОВА T. Віртуальний вимір присутності державних архівів у публічному просторі…22
КУРЧЕНКО Т. Актуалізація особових документів видатних українців у проектній та виставковій діяльності державних архівів областей України…28
МАТЯШ І. Архівні інформаційні ресурси в умовах пандемії: до питання про створення інформаційного ресурсу «Місця пам’яті української дипломатії»…40
СВЕРДЛИК 3. Організація доступу до архівних документів в умовах COVID-19: досвід архівних установ України…49
Розділ 2. ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР І КОМУНІКАЦІЇ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ…61
БОЖУК Л. Інтернет-комунікації архівів України…61
ГОРОВА В. Соціальні мережі як локальний інформаційний ресурс для бібліотечного закладу територіальної громади…72
KLYNINA Т., MARKOVETS О. Modem PR technologies and institutions of social memory: practice of use…79
КОВТАНЮК Ю. До питання створення електронних копій електронних документів, засвідчених паперових копій електронних документів і цифрових копій паперових документів…88
KONTRIMAVlČlENĖ D. Concept of a document and documents’ transformation as technology changes… 102
МИНА Ж. Вплив культурної комунікації на інституціоналізацію: бібліотеки, музеї та архіви в медіапросторі сьогодення…109
ОТАМАСЬ І. Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору у закладах освіти: тенденції та проблеми у період COVID-19…120
ПАЛІЄНКО М. Вплив соціальних мереж на трансформацію образу архівів у соціокультурному та інформаційному просторі…127
RYBENSKÁ К. The issue of digitizing of historical heritage on the example of selected historical clocks… 138
ТЮРМЕНКО І. Комунікації з громадськістю в системі державних архівних установ України…149
Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ РЕСУРСИ ДО ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»…162
БЕВЗ Т. Проблема актуалізації історичної пам’яті у контексті політичного впливу регіональних еліт Сумщини…162
БЕМ Н. Технології просування інтересів України Світовим Конгресом Українців…172
БІЛОВУС Л., ВАСИЛЬКІВ О. Створення інноваційного клімат}’ як передумова управління нововведеннями у бібліотеці…178
ВАСИЛЕНКО Д., БУТКО Л. Імплементація комунікаційних елементів у роботі музейної установи… 186
ІЛЬКОВА О. Програма ЄС «Креативна Європа» в Україні: інформаційний ресурс до дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу…197
ПАСКАЛ Ж. Культурно-освітня діяльність установ соціальної пам’яті в мережі «Інтернет» у сучасних умовах…205
ФЕДУШКО С. Інформаційний портрет університету: іноваційні інформаційні та комунікаційні технології…214
ХАЛЕЦЬКА Л. Цифрові інструменти візуалізацїї інформації у викладанні дисципліни «Міжнародна інформація та бізнес»…224
ХРАБУСТ С., МАРКОВЕЦЬ О., КЛИНІНА Т. Розроблення освітнього ресурсу для вивчення графічного редактора Adobe Photoshop…239
ЮРЧЕНКО О. Науково-просвітницький проект Українського інституту національної пам’яті «Український південь»…251
ABSTRACTS…264
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ…275
ЗМІСТ…277
CONTENTS…278

 

Назад

Анонси

19-23 вересня 2022 року

Відбудеться в Римі (Італія) 9-та конференція МРА «ICA Roma 2022». Римський програмний комітет запрошує фахівців з архівної справи та документообігу протягом 2-х місяців подати пропозиції до обговорення на конференції. Детальніше.

Жовтень 2025 року

Міжнародна рада архівів (МРА) повідомляє, що її Конгрес 2025 року відбудеться у жовтні в Барселоні (Каталонія, Іспанія). Організаторами конгресу виступлять МРА, уряд Каталонії, місто Барселона та Товариство каталонських архівістів та менеджерів з діловодства.

Всі анонси

Виставки онлайн

Клацніть для прослуховування виділеного тексту!