Нормативні документи
Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2012 р. N 670

Київ

Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям до 1 жовтня 2012 р. вжити заходів щодо приведення власних систем електронного документообігу у відповідність з вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади для забезпечення роботи із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади.

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації:

1) з метою організації впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади здійснити заходи щодо:

забезпечення структурних підрозділів з діловодства органів виконавчої влади засобами електронного цифрового підпису та технічними засобами, необхідними для функціонування зазначеної системи;

технічної та технологічної підтримки процесів створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів і копій паперових документів в електронному вигляді у Секретаріаті Кабінету Міністрів України з використанням електронного цифрового підпису;

2) щороку до 31 березня подавати Кабінету Міністрів України аналітичні матеріали стосовно функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 24


  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. N 670

ПОЛОЖЕННЯ про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади

1. Це Положення визначає загальні засади створення, впровадження та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – система).

2. Система призначена для автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (далі – електронні документи), які не містять інформацію з обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень Кабінету Міністрів України та інших документів.

3. До складу системи входять програмно-технічні комплекси (основний та резервний) та інші технічні засоби, що забезпечують створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, контроль за виконанням і зберіганням електронних документів, технологічне об’єднання функціонально пов’язаних складових системи, у тому числі систем автоматизації діловодства, що належать органам виконавчої влади, та комплексна система захисту інформації.

4. Користувачами системи є відповідальні посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади.

5. Створення і функціонування системи забезпечує держатель, яким є Держінформнауки (далі – держатель системи).

6. Адміністратором системи є державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України", що належить до сфери управління Держінформнауки (далі – адміністратор системи).

Адміністратор системи:

створює, впроваджує та здійснює підтримку функціонування системи;

надає користувачам захищений доступ до системи;

забезпечує зберігання та несе відповідальність за захист інформації, яка обробляється у системі;

здійснює інші заходи, пов’язані з функціонуванням системи.

7. Основні та резервні програмно-технічні комплекси та технічні засоби системи розміщуються у приміщеннях держателя системи, адміністратора системи, іншого органу виконавчої влади або підприємства, що належить до сфери управління такого органу, з дотриманням вимог щодо захисту інформації.

Обмін інформацією в системі здійснюється з використанням Інтернету та/або Національної системи конфіденційного зв’язку.

Програмно-технічні комплекси та технічні засоби системи повинні забезпечувати унеможливлення несанкціонованого знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється в системі.

Захист інформації в системі забезпечується шляхом здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів з використанням програмно-технічних засобів відповідно до законодавства.

8. Користувачі системи несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, внесеної ними до системи.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн