Експертно-перевірна комісія

Порядок денний
засідання експертно-перевірної комісії
Центрального державного електронного архіву України
(м. Київ, вул. Солом’янська, 24)

21 вересня 2018 р. 10.00

УЧАСНИКИ: члени експертно-перевірної комісії ЦДЕА України

ЗАПРОШЕНІ: працівники ЦДЕА України

 1. Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної перевірки документів в електронній формі особового походження у вигляді електронного інформаційного ресурсу (ЕІР) (https://www.instagram.com/skryabinband) Кузьменка А. В., переданих Ткач І. В.
  Доповідач – провідний архівіст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Мікрюкова О. Г.
 2. Про розгляд удосконалених описів архівних електронних інформаційних ресурсів, що підлягають постійному зберіганню.
  Доповідач – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів Передерій Н. В.
 3. Про результати технічної перевірки та розгляд протоколів технічної перевірки локальних копій веб-сайтів архівної колекції «Гордість України» за результатами ініціативного документування.
  Доповідач – провідний архівіст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Горбач О. С.
 4. Про результати проведення експертизи цінності документів та розгляд опису справ постійного зберігання за 2015-2016 роки відділу використання інформації документів (сектор використання інформації документів).
  Доповідач – провідний архівіст відділу використання інформації документів Йовенко Н. В.
 5. Про результати проведення експертизи цінності аудіовізуальних документів в електронній формі ЦДЕА України за 2014 рік.
  Доповідач – провідний архівіст відділу використання інформації документів Йовенко Н. В.
 6.  Про результати проведення експертизи цінності документів і розгляд опису справ постійного зберігання та з кадрових питань за 2015 – 2016 роки сектору ресурсного забезпечення (фінансово-економічний сектор).
  Доповідач – в. о. завідувача сектору фінансового та ресурсного забезпечення Литвинець О. О.
 7. Про результати проведення експертизи цінності документів і розгляд опису справ постійного зберігання 2016 рік відділу інформаційних технологій та захисту інформації (відділ інформаційних технологій).
  Доповідач – провідний архівіст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Мікрюкова О. Г.
 8. Про розгляд списку фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають (або можуть передавати) документи до Центрального державного електронного архіву України (список джерел комплектування ЦДЕА України).Доповідач – начальник відділу формування Національного архівного фонду Кручініна Т. Г.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн