Дорадчі органи

Колегія

Колегія Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності, перспективи розвитку архівної справи та діловодства.

Основні завдання колегії:

 1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ЦДЕА України;
 2. розглядає пропозицій щодо:
  • участі у реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства, з питань впровадження електронного документообігу, зберігання електронних документів та використання їх інформації;
  • удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції ЦДЕА України;
  • здійснення міжнародного співробітництва у сфері електронного документообігу та управління інформацією, архівної справи та діловодства;
  • забезпечення співпраці з Державною архівною службою України, державними архівами, органами державними влади, науковими інститутами.
 3. розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на ЦДЕА України.

Колегія – як дорадчий орган, працює згідно з Положенням про колегію ЦДЕА України, затвердженим наказом Центрального державного електронного архіву України від 01.10.2012 № 40.

Експертно-перевірна комісія (ЕПК)

Створена для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності електронних документів та електронних інформаційних ресурсів та документів, що утворилися у діловодстві ЦДЕА України, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням профільних документів з нього.

Основні завдання ЕПК:

 • науково – методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності профільних документів та документів, що утворилися у діловодстві ЦДЕА України;
 • розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів.

ЕПК – як постійно діючий орган, працює згідно з Положенням про експертно-перевірну комісію ЦДЕА України, затвердженим наказом директора Центрального державного електронного архіву України від 07.03.2013 року № 11.

Науково-методична рада (НМР)

Науково-методична рада ЦДЕА України є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду проектів нормативних і методичних документів з архівної справи, організації діловодства та інших питань діяльності архівних установ.

Основні завдання НМР:

 • підготовка програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (перероблення) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності ЦДЕА України;
 • оцінка результатів наукової роботи електронного архіву, в тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст електронних документів та електронних інформаційних ресурсів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, текстів електронних публікацій в Інтернеті тощо;
 • координація досліджень з проблем архівознавства, документознавства й електронного документообігу;
 • підготовка пропозицій та рекомендацій про подання для затвердження, погодження, розгляду на засіданні колегії ЦДЕА України чи опублікування схвалених та затверджених документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, звітів, методичних рекомендацій тощо);

НМР- як дорадчий орган, працює згідно з Положенням про Науково-методичну раду Центрального державного електронного архіву України, затвердженим наказом Центрального державного електронного архіву України від 19.06.2013 № 18.

Метричні книги

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Анонси

15 листопада 2018 року

Відбудеться навчальний семінар для працівників ЦДЕА України з метою підвищення рівня володіння державною мовою. Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24, ЦДЕА України, кім. 126.

12-16 листопада 2018 року

Відбудеться стажування представників ЦДЕА України та Державного центру збереження документів НАФ за напрямами: електронний документ, оцифровка документів; реставрація архівних документів. Місце проведення: м. Варшава, Республіка Польща. Програма 1. Програма 2.

26-28 листопада 2018 року

У 2018 році Міжнародна рада архівів відзначає Міжнародний день архівів під гаслом Щорічної конференції архівів (ALA-ICA) «Архіви: управління, пам’ять та спадщина». Місце проведення: м. Яунде, Камерун. Детальніше 

05 грудня 2018 року

Відбудуться дев’ятнадцяті джереловознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика. Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60). Інформаційне повідомлення. Анкета.

Виставки онлайн