Колегія
Центрального державного електронного архіву України

Порядок денний засідання колегії
Центрального державного електронного архіву України


11 березня 2010 р. 10.00УЧАСНИКИ: члени колегії ЦДЕА України.

ЗАПРОШЕНІ: Сельченкова Світлана Вікторівна, начальник управління діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду, Забенько Юрій Іванович – заступник начальника управління – начальник відділу інформаційних технологій Держкомархіву України, працівники ЦДЕА України.


  1. Підсумки роботи Центрального державного електронного архіву України у 2009 році та завдання на 2010 рік.

    Доповідач: директор ЦДЕА України Лавренюк А.Г.

    Співдоповідачі: начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г., начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А.О., головний спеціаліст відділу використання інформації документів Загородній О.В., головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Лузан Р.С.

    Обговорення, прийняття рішення.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн