Колегія

Порядок денний
засідання колегії
Центрального державного електронного архіву України

(м. Київ, вул. Солом’янська 24)

29 липня 2011 р. 14.00

УЧАСНИКИ: члени колегії ЦДЕА України

ЗАПРОШЕНІ: працівники ЦДЕА України

1. Підсумки роботи Центрального державного електронного архіву України за І півріччя 2011 року.
Доповідач – директор ЦДЕА України Ус О.М.
Співдоповідачі – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г., начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А.О., в.о. начальника відділу інформаційних технологій Сковронський В.В., завідувач сектором використання інформації документів Жук Л.В.
Обговорення, прийняття рішення.

2. Про підготовку проекту бюджетного запиту на 2012 рік.
Доповідач – начальник фінансово-економічного відділу Прохоренко Т.А.
Обговорення, прийняття рішення.

3. Про стан усунення порушень виявлених перевіркою фінансової діяльності ЦДЕА України за період з 01.01.2008 по 31.03.2011.
Доповідач – начальник фінансово-економічного відділу Прохоренко Т.А.
Обговорення, прийняття рішення.

4. Про стан виконання антикорупційного законодавства.
Доповідач – завідувач сектором кадрової та режимно-секретної роботи
Романчук Н.В.

5. Про здійснення заходів щодо організації цивільного захисту (цивільної оборони) населення в архіві.
Доповідач – директор ЦДЕА України Ус О.М.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн