Експертно-перевірна комісія

Порядок денний
засідання експертно-перевірної комісії
Центрального державного електронного архіву України

(м. Київ, вул. Солом’янська 24)

12 вересня 2013 р. 10.00

УЧАСНИКИ: члени експертно-перевірної комісії ЦДЕА України


 1. Про внесення змін до Положення про експертно-перевірну комісію Центрального державного електронного архіву України.

  Доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю. С.

 2. Про доповнення та схвалення попереднього списку № 2 веб-сайтів, які бажано взяти на державне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні».

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 3. Про схвалення доповнення історичної довідки веб-сайта «Національний заповідник «Херсонес Таврійський».

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 4. Про схвалення історичної довідки веб-сайта «Дерев’яні церкви Галичини», який планується включити до архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні», за результатами ініціативного документування.

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 5. Про результати технічної перевірки та схвалення протоколів технічної перевірки локальних копій веб-сайтів архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» за результатами ініціативного документування.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.

 6. Про результати проведення експертизи цінності у процесі комплектування архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» та схвалення експертних висновків локальних копій веб-сайтів.

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 7. Про результати технічної перевірки та схвалення протоколу технічної перевірки документів особового походження в електронній формі, що прийняті від Петущака В. Д.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.

 8. Про розгляд висновку експерта та схвалення опису первинного розбирання та акта приймання-передавання документів особового походження в електронній формі Петущака В. Д.

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 9. Про розгляд пропозицій щодо формування архівної колекції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

  Доповідач – провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Муравйова В. В.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн