Експертно-перевірна комісія

Порядок денний
засідання експертно-перевірної комісії
Центрального державного електронного архіву України

(м. Київ, вул. Солом’янська 24)

29 листопада 2013 р. 10.00

УЧАСНИКИ: члени експертно-перевірної комісії ЦДЕА України

ЗАПРОШЕНІ: працівники ЦДЕА України


 1. Про результати технічної перевірки та схвалення протоколів технічної перевірки локальних копій веб-сайтів архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» за результатами ініціативного документування.

  Доповідач – начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.

 2. Про результати проведення експертизи цінності у процесі комплектування архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» та схвалення експертних висновків локальних копій веб-сайтів.

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 3. Про схвалення списку веб-сайтів, прийнятих на державне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні».

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 4. Про схвалення акту про вилучення для знищення локальних копій веб-сайтів не внесених до колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» за результатами ініціативного документування.

  Доповідач – начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.

 5. Про розгляд форми описової статті документів особового походження в електронній формі, що підлягають постійному зберіганню.

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 6. Про розгляд акту про вилучення для знищення страхових копій архівних копій веб-сайтів на оптичних носіях.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку Волкогон О.О.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн