Державний архів
Донецької області
×

Шановні відвідувачі офіційного веб-сайту ЦДЕА України!

Повідомляємо, що Центральний державний електронний архів України (далі – ЦДЕА України) не має права видавати архівні довідки на підставі цифрових копій метричних книг Державного архіву Донецької області, що розміщені на офіційному веб-сайті ЦДЕА України.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст 2. розділу ІІ Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 295/5 (далі - Порядок) «запити юридичних та фізичних осіб розглядаються керівництвом архіву…. та виконуються на підставі оригіналів документів та друкованих видань, що зберігаються в архіві».

У ст. 20, розділу ІІІ Порядку зазначено, що працівники архіву відповідають за достовірність інформації, викладеної в інформаційних документах, та за своєчасність надання відповідей на запити юридичних та фізичних осіб.

Враховуючи вищезазначене, ЦДЕА України не видає архівні довідки на підставі цифрових копій метричних книг, що розміщені на офіційному веб-сайті ЦДЕА України.

Фонд № 102 - Миколаївська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Олексіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії (Опис)
Номер справи Заголовок справи Крайні дати справи PDF
15 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1861 - 1862
20 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1867 - 1870
21 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1880 - 1882
22 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1883 - 1884
23 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1885 - 1886
24 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1888 - 1890
25 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1891 - 1892
26 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1893 - 1895
28 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1900 - 1902
29 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1903 - 1904
30 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1905 - 1906
31 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1907 - 1910
32 Метрична книга про народження, шлюб і смерть 1916 - 1920

Інформація щодо цифрових копій метричних книг Державного архіву Донецької області

Станом на 20.02.2019 опрацьовано та розміщено:

Фондів: 274

Описів: 221

Справ (метричних книг): 3927

Крайні дати: 1809 - 1928