Державний архів
Донецької області
×

Шановні відвідувачі офіційного веб-сайту ЦДЕА України!

Повідомляємо, що Центральний державний електронний архів України (далі – ЦДЕА України) не має права видавати архівні довідки на підставі цифрових копій метричних книг Державного архіву Донецької області, що розміщені на офіційному веб-сайті ЦДЕА України.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст 2. розділу ІІ Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 295/5 (далі - Порядок) «запити юридичних та фізичних осіб розглядаються керівництвом архіву…. та виконуються на підставі оригіналів документів та друкованих видань, що зберігаються в архіві».

У ст. 20, розділу ІІІ Порядку зазначено, що працівники архіву відповідають за достовірність інформації, викладеної в інформаційних документах, та за своєчасність надання відповідей на запити юридичних та фізичних осіб.

Враховуючи вищезазначене, ЦДЕА України не видає архівні довідки на підставі цифрових копій метричних книг, що розміщені на офіційному веб-сайті ЦДЕА України.

Фонд № 76 - Казанська церква Катеринославської духовної консисторії, с. Андріївка-Клєвцове Андріївської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії (Опис)
Номер справи Заголовок справи Крайні дати справи PDF
5 Метрична книга записів народжених, одружених, померлих 1845
6 Метрична книга Олександрівського повіту с.Андріївка 1847 - 1853
7 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1854 - 1860
8 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1861 - 1870
9 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1871 - 1879
10 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1880 - 1883
11 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1884 - 1888
12 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1889 - 1896
13 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1897 - 1900
14 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1901 - 1904
15 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1905 - 1908
16 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1909 - 1912
17 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1913 - 1915
18 Метрична книга про народження, шлюб, смерть 1916 - 1921

Інформація щодо цифрових копій метричних книг Державного архіву Донецької області

Станом на 20.02.2019 опрацьовано та розміщено:

Фондів: 274

Описів: 221

Справ (метричних книг): 3927

Крайні дати: 1809 - 1928