Click to listen highlighted text!

До дня прийняття Конституції України

Основні етапи становлення Конституції України:

1. Конституція Пилипа Орлика – перша Українська Конституція

Конституція УкраїниКонституція Пилипа Орлика — договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко), який визначав права і обов’язки усіх членів Війська. Укладений 1710 року. Затверджений шведським королем Карлом XII. Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей.

Повна назва документа – «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».

Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Оригінал першої сторінки Конституції зберігається в Національному архіві Швеції. Україномовний оригінал Конституції було віднайдено у Російському державному архіві давніх актів співробітниками Центрального державного історичного архіву України, м. Київ у жовтні 2008 року. Віднайдений комплекс документів включає оригінальний текст Конституції, складений староукраїнською мовою, а також оригінальний підтверджувальний диплом Карла ХІІ на обрання Пилипа Орлика гетьманом. Автентичність цих документів підтверджується власноручним підписом гетьмана Пилипа Орлика та печаткою Війська Запорозького на рожевому воску з червоною стрічкою, а також власноручним підписом шведського короля Карла ХІІ на підтверджувальному дипломі і місцем, де раніше була королівська печатка, що, на жаль, не збереглася. Текст Конституції підготовлений до видання і опублікований у жовтні 2010 року в часописі «Архіви України», випуск 3 № 269 (2010): липень – вересень.

Скорочену електронну версію «Конституції Пилипа Орлика» опублікував Центральний державний історичний архів України.

Повний текст «Конституції Пилипа Орлика» опубліковано на офіційному вебсайті Верховної Ради України.

2.Конституційний устрій Української держави 1918-1919 рр.

Конституція УкраїниКонституція Української Народної Республіки — це основний закон української держави, що був опрацьований спеціальною комісією та схвалений Українською Центральною Радою на її останній сесії 29 квітня 1918 року. Законодавча влада в УНР мала перевагу над виконавчою. Голова парламенту був одночасно президентом Української держави. Першим президентом обрано М. Грушевського.

Конституція 1918 року проголошувала територію УНР неподільною та цілісною. Як важливий етап українського конституціоналізму, дана конституція лягла в основу майбутньої української законодавчої діяльності.

29 квітня 1918 р. відбувся переворот, який проголосив генерала П. Скоропадського гетьманом Української Держави. Своєю «грамотою» гетьман Скоропадський розпустив УЦР і Малу Раду, а видані ними закони скасував.
З поваленням Центральної ради закінчився перший етап відродження української державності, який охопив шлях від вимоги національно-територіальної автономії до проголошення повної незалежності України. Правовими основами діяльності Гетьманату Павла Скоропадського стали «Грамота до всього українського народу» та «Закони про тимчасовий державний устрій України». Через гетьманський переворот Конституція УНР 1918 року не набрала чинності.

Повний текст Конституції Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) опубліковано на офіційному вебсайті Верховної Ради України

3. Конституція України. Історична довідка

Конституція УкраїниКонституція України — основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам’ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято — День Конституції України.

За історичними мірками наш Основний Закон — зовсім молодий документ, але корені його глибокі, як глибокими є корені української нації. Перебуваючи у складі СРСР Україна послідовно мала чотири конституції, прийняті в 1919, 1929, 1937 та 1978 роках. Свою нову Конституцію наша країна приймала пізніше інших республік колишнього СРСР, маючи можливість врахувати їхній досвід конституційного творення.

28 червня 1996 року після завершального редагування тексту Верховна Рада остаточно прийняла Конституцію України, а 12 липня її урочисто підписали Президент України і Голова Верховної Ради України. Основний Закон нашої держави, гарантуючи громадянам загальновизнані права та свободи, закріпив ідеали справедливості та рівності, які сповідують усі цивілізовані країни світу. Від 22 лютого 2014 року є чинними на території України положення Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII.
Повний текст Конституції України від 28.06.1996 року з останніми змінами, опубліковано на офіційному вебсайті Верховної Ради України.

4. Конституція України. Відеоматеріали. Політичні етюди, 1996 рік

Як приймали Конституцію України вночі 28 червня 1996

5. Конституція України. Офіційні видання

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. із змін. внесен. ЗУ від 8 груд. 2004р. – Х.: Фоліо, 2007. – 158с. – К-2 [34С(С2) / К65].

Конституція України прийнята на п”ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-ІV від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст.44).

 

2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Станом на 1 жовт. 2010р. – Х.: Фактор, 2010. – 144 с. – (Бібліотека законодавства). – К-2 [34С(С2) / К65].

У книзі наведено Конституцію України, прийняту на п”ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, норми прямої дії якої як Основного Закону України мають найвищу юридичну силу. Текст Конституції (українською та російською мовами) наведено станом на 1 жовтня 2010 року.

 

3. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. – К.: ЦУЛ, 2011. – 544 с. – К-2 [34С(С2) / Т31].

Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 1996 року, а також найновіші документи, що стосуються планованих конституційних змін станом на 1 грудня 2010 року.

 

4. Чехович С.Б. Конституція України: (з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду України). – К.: Ліра-К, 2005. – 96 с. – К-2 [34С(С2)/Ч-56].

Пропоноване видання укладене з урахуванням багаторічної практики Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України.

 

5. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. – К-2 [34С(С2) / К65].

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду застосування Конституції України.

 

6. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с. – К-2 [34С(С2) / К65].

У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру.

 

7. Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права/ Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : “Хай-Тек Прес”, 2013. – 408 с. – К-2 [34С(С2)(03) / Н23].

Тлумачний термінологічний словник підготовлено на основі Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, енциклопедичних і наукових довідкових видань з урахуванням останніх законодавчих змін і новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки конституційного права.

    Посилання:

 

Анонси

Жовтень 2025 року

Міжнародна рада архівів (МРА) повідомляє, що її Конгрес 2025 року відбудеться у жовтні в Барселоні (Каталонія, Іспанія). Організаторами конгресу виступлять МРА, уряд Каталонії, місто Барселона та Товариство каталонських архівістів та менеджерів з діловодства.

Всі анонси

Виставки онлайн

Клацніть для прослуховування виділеного тексту!