Новини ЦДЕА України

У Центральному державному електронному архіві України продовжилося обговорення планових тем «Порядок доступу державних архівів до електронних документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному електронному архіві України» (керівник розробки – головний спеціаліст сектора використання інформації документів ЦДЕА України О. В. Загородній, співвиконавець – заступник директора ЦДАВО України О. Б. Берковська) та «Облік і описування електронних документів у центральних та місцевих архівах. Інструкція» (керівник розробки – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку ЦДЕА України А. О. Стеценко, співвиконавець – заступник директора ЦДАВО України – головний зберігач фондів А. В. Обжелян) з урахуванням зауважень та пропозицій висловлених на попередніх нарадах. Окрім виконавців зазначених тем, у зустрічі взяв участь заступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк.

Учасники наради дійшли принципових домовленостей щодо автоматизації обліку електронних документів та створення довідкового апарату до них у Держархівах та ЦДЕА України. Прийняті рішення будуть враховані у проектах зазначених планових тем, а також у подальшому при розбудові архітектури інформаційної системи ЦДЕА України та системи взаємодії державних архівів та ЦДЕА України.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн