Спільне засідання громадської та науково-експертної рад

м. Київ, 26 травня 2017 року

Директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві та виступив з доповідями по двох питаннях:
– проект Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на архівне зберігання. До тексту проекту цього Порядку було представлено графічну схему руху архівних електронних справ під час їх приймання-передавання на постійне зберігання до державних архівів, архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад;
– архівні електронні послуги. В межах цього питання було наведено презентацію щодо архітектури відомчої інформаційної (автоматизованої) системи, структури та змісту бази даних, на основі якої буде працювати зазначена система, а також стану оцифрування документів Національного архівного фонду. Членам громадської та науково-експертної рад Укрдержархіву та присутнім на їх спільному засіданні було окреслено першочергові проблеми та шляхи їх вирішення для успішного запровадження в Україні архівних електронних послуг.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн