Науково-методична рада
Центрального державного електронного архіву України

СКЛАД
членів науково-методичної ради (НМР)
Центрального державного електронного архіву України

  1. Паламарчук Людмила Василівна заступник директора ЦДЕА України, голова комісії;
  2. Горбач Олександр Сергійович – провідний архівіст відділу інформаційних технологій та кіберзахисту;
  3. Гаранін Олександр Якович – директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, к.і.н., с.н.с. (за згодою);
  4. Денисенко Олександр Володимирович – заступник начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України (за згодою);
  5. Йовенко Наталія Вікторівна – провідний архівіст відділу забезпечення доступу до інформації документів;
  6. Кручініна Тетяна Григорівна – начальник відділу формування Національного архівного фонду;
  7. Чернятинська Юлія Геннадіївна – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів, заступник голови НМР;

Передерій Наталія Василівна – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів, секретар

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн