Новини

У Верховній Раді України 7 липня 2010 року відбулася спільна нарада представників Держкомархіву України, ЦДЕА України та Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, на якій обговорювались проблеми життєвого циклу електронного документа та електронних інформаційних ресурсів. В нараді взяли участь Жиляєв І. Б. – заступник завідувача секретаріату; Лавренюк А. Г. – директор ЦДЕА України; Забенько Ю. І. – заступник начальника управління інформації та міжнародного співробітництва, начальник відділу інформаційних технологій Держкомархіву України; Ковтанюк Ю. С. – головний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства ЦДЕА України.

Особливу увагу було приділено наступним питанням, зокрема, проблемі існуючого сьогодні розриву між різними процесами життєвого циклу електронного документа, учасниками яких є різні установи та організації. Підставою для неузгодження різних процесів єдиного життєвого циклу електронного документа є відсутність державної концепції цього життєвого циклу, без якої немає цілісного погляду на всі проблеми навколо цього питання в органах виконавчої влади України. Учасники зустрічі були ознайомлені із проектом Концепції життєвого циклу електронних документів та електронних інформаційних ресурсів, над створенням якої працюють Забенько Ю. І. та Ковтанюк Ю. С. Представники Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти підтримали запропоновану Концепцію.

Актуальним звучало надання архівістам нотаріального права завіряння конвертованих копій електронних документів і присвоєння цим копіям однакового юридичного статусу із оригінальним електронним документом. Це потребує внесення змін до законів України «Про нотаріат» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Крім того підіймалося питання існування електронних документів тільки із обов’язковими реквізитами, як і традиційних документів з паперовим носієм відповідно до настанов ДСТУ 4163-2003 (Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів). З боку представників ЦДЕА України та Держкомархіву України авторам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» запропоновано внести деякі зміни в цей закон з метою уникнення враження, що електронним документом можуть бути будь-які дані в електронному вигляді, на які накладено електронний цифровий підпис.

Не менш важливе питання, яке обговорювалось на нараді – це питання відсутності єдиного формату ЕЦП в Україні, що потребує вирішення на законодавчому рівні та зобов’язаності центрів сертифікації постійно зберігати сертифікати ключів ЕЦП, за якими можна перевіряти автентичність та цілісність електронних документів, на які були накладені ЕЦП. Крім змін на законодавчому рівні, архівісти бачать вихід із цієї ситуації за рахунок створення власного галузевого центру сертифікації, який видавав би ЕЦП співробітникам всієї архівної галузі, а можливо і всім учасникам електронного документообігу в країні, та гарантував би постійне зберігання сертифікатів ключів виданих їм ЕЦП.

Окремо розглядалося питання термінології визначення та правового статусу електронних інформаційних ресурсів. Електронні інформаційні ресурси є складними постійно оновлюваними об’єктами. Важливість та можливість їх зберігання ще потребує глибокого осмислення. Задля вирішення цього питання потрібне проведення його широкого загальнодержавного обговорювання. Крім того досвід країн, які займаються збереженням таких електронних інформаційних ресурсів, як бази даних та веб-сайти, свідчить про те, що попит на інформацію, що вони містять тільки підвищується в часі. Найбільший попит виключно в архівних електронних інформаційних ресурсах. До речі це ж констатували директор і заступник директора “Укрінформу” на зустрічі з представниками ЦДЕА України 6 липня 2010 року. Директор ЦДЕА України Лавренюк А. Г. розповів учасникам зустрічі у Верховній Раді України про ініціативне документування, які здійснив електронний архів у 2009-2010 рр. задля створення архівної колекції веб-сайтів виборів Президента України 2010 року, всього 27 сайтів. При цьому було наголошено, що архівісти не збираються займатися збереженням всіх сайтів мережі Інтернет. По-перше, це неможливо, а по-друге, це не відповідає основним принципам архівної справи. Тому ЦДЕА України збирається продовжити збереження електронних інформаційних ресурсів, але тільки з проведенням експертизи цінності цих ресурсів, тобто зберігати на погляд архівістів тільки окремі найбільш цінні для майбутнього суспільства електронні інформаційні ресурси.

Розбудова інформаційного суспільства сьогодні вимагає переосмислення ролі і значення інформаційного ресурсу, зокрема, віднесення його до Національного архівного фонду.

У зв’язку з цим виникає необхідність внесення змін і доповнень до законів України ” Про Національний архівний фонд і архівні установи”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про обов’язковий примірник документів”.

Учасники зустрічі дійшли згоди про необхідність винесення обговорених проблем на розгляд постійної комісії Верховної Ради України з питань науки і освіти в жовтні – листопаді цього року.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн