Науково-методична рада

Порядок денний
засідання науково – методичної ради Центрального державного електронного архіву України

(м. Київ, вул. Солом’янська 24)

26 січня 2012 р. 10:00

УЧАСНИКИ: члени науково-методичної ради ЦДЕА України

ЗАПРОШЕНІ: працівники ЦДЕА України

Про затвердження програм дослідження науково-дослідних тем на 2012 рік.

 1. Порядок описування документів особового походження в електронній формі, що зберігаються в ЦДЕА України.

  Доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.

 2. Порядок приймання-передавання документів особового походження в електронній формі до ЦДЕА України.

  Доповідач – головний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства Ковтанюк Ю.С.

 3. Організація роботи з електронними інформаційними ресурсами у ЦДЕА України.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Радченко С.В.

 4. Порядок створення архівного електронного документа.

  Доповідач – головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Чекатков А.О.

 5. XML-схема метаданих уніфікованого інформаційного обєкту. Методичні рекомендації.

  Доповідач – головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Чекатков А.О.

 6. Типове технічне завдання на створення автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання електронних документів на державне зберігання. Методичні рекомендації.

  Доповідач – головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Чекатков А.О.

 7. Програма інформатизації ЦДЕА України.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Купрунець Т.Я.

 8. Правила роботи в локальній мережі ЦДЕА України.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Купрунець Т.Я.

 9. Порядок створення резервних копій фондів ЦДЕА України.

  Доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Купрунець Т.Я.

 10. Облік і описування електронних документів у центральних та місцевих архівах. Інструкція.

  Доповідач – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А.О.

 11. Створення та зберігання страхових копій АКВС в ЦДЕА України. Інструкція.

  Доповідач – провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та обліку Пашкевич О.А.

 12. Облік та описування архівних копій веб-сайтів у Центральному державному електронному архіві України. Інструкція.

  Доповідач -завідувач сектору використання інформації Паламарчук Л.В.

 13. Порядок доступу державних архівів до електронних документів, що знаходяться на зберіганні в ЦДЕА України.

  Доповідач -головний спеціаліст сектору використання інформації Загородній О.В.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн