Науково-методична рада

Порядок денний
засідання Науково-методичної ради Центрального державного електронного архіву України

(м. Київ, вул. Солом’янська 24)

29 вересня 2014 р. 14:00

УЧАСНИКИ: члени науково-методичної ради ЦДЕА України

ЗАПРОШЕНІ: працівники ЦДЕА України


  1. Автоматизація роботи з електронними інформаційними ресурсами, що зберігаються в Центральному державному електронному архіві України. Методичні рекомендації (перша редакція).


    Доповідач – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку Волкогон О.О.


  2. Проблеми навчання та перепідготовки сучасних архівістів (проект статті до науково-практичного журналу «Секретар-референт»).


    Доповідач – завідувач сектором використання інформації документів Паламарчук Л.В.


  3. Про розгляд рецензії Центрального державного електронного архіву України на проект науково-дослідної роботи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства «Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад».


    Доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю.С.

  4. Інше

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн