РЕКОМЕНДАЦІЇ
КРУГЛОГО СТОЛУ

«Проблеми впровадження електронного урядування
та розвитку електронних бізнесів в Україні»

14 червня 2012 р. м. Київ

В ході роботи Круглого столу, що відбувся в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, розглянуто питання застосування юридично правомочних електронних документів (ЕД) згідно з Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

До участі в Круглому столі було залучено експертів з ІКТ, фахівців міністерств і відомств, провідних юристів, представників бізнесу та фінансових установ, науковців.

Під час дискусії учасники Круглого столу зазначили, що проблеми функціональної сумісності Національної системи електронного цифрового підпису (НСЕЦП) і відсутність нормативно-правових актів, які регулюють правовий статус юридично правомочних документів, е основними перешкодами в застосуванні ЕД .

За результатами обговорення на Круглому столі сформульовано наступні необхідні умови широкого впровадження електронного документообігу в практику діловодства в Україні:

1. Приведення Національної системи електронних цифрових підписів (НСЕЦП) у відповідність до чинних національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими. Результатом цієї роботи має бути технологічна і функціональна сумісність НСЕЦП із аналогічними системами країн-членів Євросоюзу та можливість застосовувати штатні засоби розповсюджених офісних пакетів (MS Word, OpenOffice, Adobe Acrobat Pro тощо) для накладання юридично правомочних електронних цифрових підписів.

2. Визнання формату PDF/A (ISO 19005-2) як юридично правомочного формату подання електронних документів.

3. Забезпечення визнання державними органами електронних документів, що підписані з застосуванням функціонально сумісних ЕІДП (побудованих на основі національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими), як юридично правомочні та еквівалентні паперовим.

За результатами дискусії учасників Круглого столу та після розгляду різних точок зору виявлено збіг позицій органів державної влади, бізнесу і провідних експертів з принципових питань застосування юридично правомочних електронних документів.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн