Click to listen highlighted text!

Структура ЦДЕА України

Керівництво
Заступник директора
КАЗІМІРОВА Ірина Олександрівна

E-mail: [email protected]

Відділ формування Національного архівного фонду
Начальник відділу
КРУЧІНІНА Тетяна Григорівна

E-mail: [email protected]
Основні завдання відділу

 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДЕА України профільними документами;
 • надання методичної допомоги державним архівним установам, архівним відділам міських рад, підприємствам, установам, організаціям – джерелам формування Національного архівного фонду з питань роботи з профільними документами, організації електронного документообігу;
 • участь у підготовці науково-методичних розробок з питань роботи з профільними документами і проведенні наукової та методичної роботи з питань роботи відділу;
 • забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • участь у проведенні наукової та методичної роботи у сфері архівної справи, документознавства.
Відділ цифрових технологій та захисту інформації
Начальник відділу

E-mail: [email protected]
Основні завдання відділу

 •  технічне забезпечення:
 • створення документів в електронній формі, зокрема електронних інформаційних ресурсів, в межах ініціативного документування ЦДЕА України;
 • проведення експертизи цінності профільних документів, зокрема їх технічної перевірки;
 • приймання-передавання профільних документів на зберігання до ЦДЕА України, у тому числі документів в електронній формі інших архівних установ;
 • постійного зберігання профільних документів;
 • доступу до профільних документів, що зберігаються у ЦДЕА України;
 • приймання-передавання цифрових копій документів НАФ до централізованого фонду користування;
 •  розвиток та експлуатація інформаційно-телекомунікаційної системи ЦДЕА України;
 •  впровадження та супровід програмно-технічних комплексів ЦДЕА України;
 •  адміністрування та технічний супровід відомчих інформаційних систем Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), установ, що належать до сфери її управління, та інших архівних установ за наказами Укрдержархіву та згодою цих установ;
 •  забезпечення технічного захисту інформації у ЦДЕА України;
 •  участь у підготовці нормативних документів Укрдержархіву та ЦДЕА України, а також науково-методичних розробок з питань доступу до відомчих інформаційно-телекомунікаційної систем, інформаційно-телекомунікаційної системи архіву, захисту інформації, роботи в автоматизованих системах, створення та функціонування інформаційних ресурсів, ініціативного документування, приймання-передавання, технічної перевірки, зберігання профільних документів та надання доступу до їх інформації;
 •  участь у підготовці науково-методичних розробок з питань роботи з профільними документами і проведенні наукової та методичної роботи з питань роботи відділу.
Відділ забезпечення збереженості та обліку документів
Начальник відділу
ЧЕРНЯТИНСЬКА Юлія Геннадіївна

E-mail: [email protected]
Основні завдання відділу

 •  ведення обліку та організація постійного зберігання профільних документів, у тому числі документів в електронній формі інших архівних установ;
 • здійснення заходів щодо забезпечення збереженості профільних документів, у тому числі документів в електронній формі інших архівних установ, із дотриманням вимог щодо їх зберігання та захисту інформації;
 •  участь у підготовці нормативно-правових, нормативних актів та науково-методичних розробок з питань забезпечення збереженості та обліку профільних документів, у тому числі документів в електронній формі інших архівних установ, і проведенні наукової та методичної роботи з питань роботи відділу.
Відділ забезпечення доступу до документів та використання інформації
Начальник відділу

E-mail: [email protected]
Основні завдання відділу

 •  створення та вдосконалення довідкового апарату до профільних документів;
 • організація доступу до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті до них;
 • організація роботи із запитами та зверненнями громадян;
 •  створення інформаційних ресурсів, у тому числі відомчого характеру, що не містять інформацію профільних документів;
 •  участь у підготовці нормативно-правових, нормативних актів, науково-методичних розробок з питань надання доступу до профільних документів, використання інформації й організації роботи із запитами та зверненнями громадян.
Сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку
Завідувач сектору – головний бухгалтер
ВАРЧЕНКО Наталія Анатоліївна

E-mail: [email protected]
Основні завдання сектору

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ЦДЕА України та складання звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • розроблення на основі чинного законодавства схем посадових окладів та систем оплати працівників ЦДЕА України;
 • здійснення контролю за своєчасним і належним оформленням фінансовогосподарських документів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.
Сектор управління персоналом та діловодства
Завідувач сектору

E-mail: [email protected]
Основні завдання сектору

 • реалізація державної політики з питань управління персоналом та
  діловодства у ЦДЕА України;
 •  забезпечення організаційного розвитку ЦДЕА України;
 •  добір персоналу ЦДЕА України;
 •  прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 •  облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в ЦДЕА України;
 •  здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 •  документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
 •  розроблення та організація проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 •  забезпечення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами в ЦДЕА України із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 •  методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах ЦДЕА України;
 •  організація роботи з електронними документами у діловодстві;
 •  організація роботи з документами з грифом «Для службового користування».

Анонси

Жовтень 2025 року

Міжнародна рада архівів (МРА) повідомляє, що її Конгрес 2025 року відбудеться у жовтні в Барселоні (Каталонія, Іспанія). Організаторами конгресу виступлять МРА, уряд Каталонії, місто Барселона та Товариство каталонських архівістів та менеджерів з діловодства.

Всі анонси

Виставки онлайн

Клацніть для прослуховування виділеного тексту!