Структура ЦДЕА України

Керівництво
Директор
КОВТАНЮК Юрій Славович
Тел.: (044) 273-32-98
E-mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua
Заступник директора
ПАЛАМАРЧУК Людмила Василівна
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: l.palamarchuk.tsdea@arch.gov.ua

Відділ формування Національного архівного фонду
Начальник відділу
КРУЧІНІНА Тетяна Григорівна
Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: tsdea_naf@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДЕА України профільними документами;
 • забезпечення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами в ЦДЕА України із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах ЦДЕА України.
 • надання методичної допомоги державним архівним установам, архівним відділам міських рад, підприємствам, установам, організаціям – джерелам формування Національного архівного фонду з питань роботи з профільними документами, організації електронного документообігу;
 • участь у підготовці науково-методичних розробок з питань роботи з профільними документами та проведенні наукової та методичної роботи з питань роботи відділу.
Відділ інформаційних технологій та захисту інформації
Начальник відділу
ВОРОНОЙ Сергій Ігорович
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_it@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • розвиток та експлуатація інформаційно-комунікаційної системи ЦДЕА України;
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційній системі ЦДЕА України;
 • впровадження та супровід програмно-технічних комплексів ЦДЕА України;
 • надання консультаційної допомоги з питань своєї діяльності державним архівам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності;
 • участь у розробці науково-дослідної та методичної роботи з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність ЦДЕА України.
Відділ забезпечення збереженості та обліку документів
Начальник відділу
ЧЕРНЯТИНСЬКА Юлія Геннадіївна
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_oblik@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • участь у реалізації державної політики в сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • ведення обліку та організація постійного зберігання профільних документів;
 • здійснення заходів щодо забезпечення збереженості профільних документів із дотриманням вимог щодо їх зберігання;
 • участь у підготовці нормативно-правових актів, науково-методичних розробок з питань роботи з профільними документами та їх зберігання.
Відділ використання інформації документів
Начальник відділу
Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_dostup@arch.gov.ua
Основні завдання відділу
 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • створення та вдосконалення довідкового апарату до профільних документів;
 • організація доступу до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті до них;
 • участь у підготовці нормативно-правових актів, науково-методичних розробок з питань надання доступу та використання інформації профільних документів.
Сектор фінансового та ресурсного забезпечення
В.о. завідувача сектору
РЕМЕНЮК Людмила Миколаївна
Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: tsdea_fin@arch.gov.ua
Основні завдання сектору
 • забезпечення ефективного та економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів;
 • розроблення на основі чинного законодавства схем посадових окладів та систем оплати працівників ЦДЕА України;
 • організація і ведення бухгалтерського обліку та звітності ЦДЕА України;
 • здійснення контролю за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
Сектор управління персоналом
Завідувач сектору
АБЛАЄВА Надія Олександрівна
Тел.: (044) 273-32-98
E-mail: tsdea_kadry@arch.gov.ua
Основні завдання сектору
 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в ЦДЕА України;
 • задоволення потреб в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
 • встановлення у ЦДЕА України єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах ЦДЕА України.

Метричні книги

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Анонси

15 листопада 2018 року

Відбудеться навчальний семінар для працівників ЦДЕА України з метою підвищення рівня володіння державною мовою. Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24, ЦДЕА України, кім. 126.

12-16 листопада 2018 року

Відбудеться стажування представників ЦДЕА України та Державного центру збереження документів НАФ за напрямами: електронний документ, оцифровка документів; реставрація архівних документів. Місце проведення: м. Варшава, Республіка Польща. Програма 1. Програма 2.

26-28 листопада 2018 року

У 2018 році Міжнародна рада архівів відзначає Міжнародний день архівів під гаслом Щорічної конференції архівів (ALA-ICA) «Архіви: управління, пам’ять та спадщина». Місце проведення: м. Яунде, Камерун. Детальніше 

05 грудня 2018 року

Відбудуться дев’ятнадцяті джереловознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика. Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60). Інформаційне повідомлення. Анкета.

Виставки онлайн