ЗВІТ
про роботу ЦДЕА України у IІ кварталі 2014 року


  ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦДЕА України

_______________О.М.Ус

30 червня 2014 року

У ІI кварталі 2014 року діяльність Центрального державного електронного архіву України (далі – ЦДЕА України) здійснювалася відповідно до Плану розвитку архівної справи на 2014 рік (форма 101), Плану науково-дослідної та методичної роботи на 2014 рік (форма 102), Плану впровадження наукових і методичних розробок на 2014 рік (форма 104), Плану організаційної роботи ЦДЕА України на 2014 року, планів організаційної роботи структурних підрозділів, Плану роботи ЦДЕА України на IІ квартал 2014 року (форма 110), планів роботи структурних підрозділів (форма 111), індивідуальних планів співробітників (форма 112). Щотижня керівництвом архіву проводилися робочі наради керівників структурних підрозділів, на яких розглядалися найважливіші поточні питання роботи архіву. Велися протоколи цих нарад.

Протягом звітного періоду проведено два засідання колегії на яких розглядалися наступні питання:
– Про результати комплексної перевірки та розгляд Плану заходів щодо усунення недоліків у діяльності Центрального державного електронного архіву України (доповідач – директор ЦДЕА України Ус О. М.);
– Про виконання планових завдань Центрального державного електронного архіву України у І кварталі 2014 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С.);
– Про виконання Плану розвитку архівної справи Центрального державного електронного архіву України у І кварталі 2014 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.);
– Про результати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (доповідач – завідувач сектором кадрової та режимно-секретної роботи Романчук Н. В.);
– Про підготовку та відзначення Дня охорони праці в Центральному державному електронному архіві України (доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Муравйова В. В.);
– Про стан нормативно-методичного забезпечення діяльності Центрального державного електронного архіву України (доповідач – Ковтанюк Ю. С.);
– Про стан виконання рішень попередніх колегій Центрального державного електронного архіву України (доповідач – Ковтанюк Ю. С.);
– Про стан виконання антикорупційного законодавства в Центральному державному електронному архіві України (доповідач – Романчук Н. В.);
– Про стан функціонування та інформаційний супровід внутрішнього веб-сайта Центрального державного електронного архіву України (доповідач – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А. О.);
– Про стан забезпечення збереженості архівних фондів у Центральному державному електронному архіві України (доповідач – Стеценко А. О.).

Проведено одне засідання науково-методичної ради (далі – НМР), на якому розглядалися наступні питання:
– Електронні інформаційні ресурси, що створюються у діловодстві та шляхи їх підготовки до передавання на архівне зберігання (тези статті до науково-практичного журналу «Секретар-референт») (доповідач – Ковтанюк Ю. С.);
– Критерії оцінки системи керування базами даних державного архіву на прикладі Центрального державного електронного архіву України. Погляд архівіста (тези статті до наукового щорічника «Архіви України») (доповідач – начальник сектора використання інформації документів ЦДЕА України Паламарчук Л. В.);
– Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи ЦДЕА України у I кварталі 2014 року (доповідач – Ковтанюк Ю. С.);
– Про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок ЦДЕА України у I кварталі 2014 року (доповідач – Ковтанюк Ю. С.).

Проведено два засідання експертно – перевірної комісії (далі – ЕПК), на яких розглядалися наступні питання:
– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної перевірки локальної копії веб-сайта «Центр народного мистецтва «Петриківка» архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» за результатами ініціативного документування (доповідач – начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.);
– Про розгляд експертного висновку локальної копії веб-сайта «Центр народного мистецтва «Петриківка» (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);
– Про доповнення списку веб-сайтів прийнятих на постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд удосконалених описів архівних електронних інформаційних ресурсів, що підлягають постійному зберіганню (доповідач – Стеценко А. О.);
– Про розгляд опису архівних електронних інформаційних ресурсів, що підлягають постійному зберіганню, архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» (доповідач – Стеценко А. О.);
– Про розгляд історичної довідки веб-сайта «Київський національний університет імені Тараса Шевченко», який планується включити до архівної колекції «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка)» (доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г.);
– Про розгляд попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Позачергові вибори Президента України 2014» (доповідач – Чернятинська Ю. Г.);
– Про розгляд протоколу технічної перевірки документів особового походження в електронній формі, переданих Тримбачем С. В (доповідач – Купрунець Т. Я.);
– Про розгляд історичної довідки веб-сайта «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича», який планується включити до архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні», за результатами ініціативного документування (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд протоколів технічної перевірки локальних копій веб-сайтів архівної колекції «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г Шевченка)» за результатами ініціативного документування (доповідач –Купрунець Т. Я.);
– Про розгляд експертних висновків локальних копій веб-сайтів архівної колекції «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г Шевченка)» (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд списку веб-сайтів, прийнятих на державне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)» (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про внесення змін до попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Позачергові вибори Президента України 2014» (доповідач – Чернятинська Ю. Г.);
– Про розгляд історичних довідок веб-сайтів, які планується включити до архівної колекції «Позачергові вибори Президента України 2014», за результатами ініціативного документування (доповідач – Чернятинська Ю. Г.);
– Про розгляд висновку та опису первинного розбирання документів особового походження в електронній формі, переданих Тримбачем С. В (доповідач – Чернятинська Ю. Г.);
– Про розгляд проекту акта приймання-передавання документів особового походження в електронній формі на постійне зберігання Тримбача С. В (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд акта про результати експертизи цінності документів в електронній формі, переданих Тримбачем С. В (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд акта про знищення документів особового походження в електронній формі, які не мають культурної цінності та не підлягають постійному зберіганню (доповідач – Кручініна Т. Г.).

Діяльність дорадчих органів у звітний період відбувалася у відповідності до затверджених планів їх роботи.

Відділом формування НАФ та діловодства проводилася наступна робота:
1. у межах ініціативного документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні»: проведено експертизу цінності локальної копії веб-сайта № 112–01 «Центр народного мистецтва «Петриківка» за результатами технічної перевірки та складено експертний висновок № 84 на цю копію веб-сайта, що схвалено на ЕПК ЦДЕА України (протокол від 11.04.2014 № 2); доповнено список веб-сайтів прийнятих на постійне зберігання за результатами ініціативного документування (протокол від 11.04.2014 № 2); велося виявлено відомостей про веб-сайт «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича» та складено історичну довідку № 08–18–WK, що схвалено ЕПК ЦДЕА України (протокол від 13.06.2014 № 3); велися реєстраційно-контрольні картки веб-сайтів;
2. у межах ініціативного документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «Слово про Кобзаря» (до 200-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка)»: проведено експертизу цінності локальних копій веб-сайтів за результатами технічної перевірки («Енциклопедія життя і творчості Тараса Шевченка» (№ 113), «Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» (№ 114), «Національний музей Тараса Шевченка» (№ 115), «Укрінформ (До 200-річчя Т.Шевченка)» (№ 116), «Тарас Григорович Шевченко» (№ 117), «Taras Shevchenko Museum» (№ 118), «Київський національний університет імені Тараса Шевченка» (№ 119)) та складено на ці копії веб-сайтів сім експертних висновків №№ 85-91; доповнено список веб-сайтів прийнятих на постійне зберігання за результатами ініціативного документування; велося виявлено відомостей про веб-сайт «Київський національний університет імені Тараса Шевченка» та складено історичну довідку № 10–07–WK. Всі документи схвалено ЕПК ЦДЕА України (протокол від 11.04.2014 № 2); велися реєстраційно-контрольні картки веб-сайтів; здійснювалося ведення карток обліку роботи з юридичними та фізичними особами (ЕІР);
3. у межах ініціативного документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»: укладено попередній список веб-сайтів, які бажано взяти на державне зберігання за результатами ініціативного документування (протокол від 11.04.2014 № 2); проводилося виявлення відомостей та інформації для складання історичних довідок;
4. у межах ініціативного документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «Позачергові вибори Президента України 2014»: укладено попередній список веб-сайтів, які бажано взяти на державне зберігання за результатами ініціативного документування; виявлено відомості та складено 10 історичних довідок №№ 14-01-WK – 14-10-WK; внесено зміни до попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на постійне зберігання за результатами ініціативного документування. Всі документи схвалено ЕПК ЦДЕА України (протокол від 11.04.2014 № 2); здійснювалося ведення реєстраційно-контрольних карток веб-сайтів за темою ініціативного документування; здійснювалося ведення карток обліку роботи з юридичними та фізичними особами (ЕІР);
5. проведено роботи з опрацювання документів особового походження в електронній формі Тримбача С. В.: проведено первинне розбирання невпорядкованих документів особового походження; складено опис первинного розбирання; проведено експертизу цінності документів в електронній формі, складено акт № 1 про результати експертизи цінності документів; складено акт приймання-передавання документів особового походження в електронній формі на постійне зберігання; складено висновок на документи особового походження в електронній формі для розгляду на засіданні ЕПК ЦДЕА України; складено акт про знищення документів особового походження в електронній формі, які не мають культурної цінності та не підлягають постійному зберіганню в архіві. Всі документи схвалено ЕПК ЦДЕА України (протокол від 11.04.2014 № 2);
6. у зв’язку із закриттям та припиненням дії електронного інформаційного ресурсу «ukraine2012.gov.ua» Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» та передачею його до ЦДЕА України: заведено наглядову справу, картку обліку роботи з юридичною особою; розпочато складання історичної довідки;
7. головний спеціаліст відділу Муравйова В. В.:
– як секретар ЕПК ЦДЕА України, брала участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу;
– постійно здійснювала контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у ЦДЕА України. Готувала зведення про хід і терміни виконання документів, поставлених на контроль; зведення вчасно подавалися до керівництва архіву;
– підготувала інформацію з нагоди святкування Всесвітнього дня охорони праці в Україні та надала електронні стенди по охороні праці для оновлення рубрики «Охорона праці та безпека життєдіяльності» на офіційний веб-сайт ЦДЕА України.

Відділом забезпечення збереженості та обліку проводилася наступна робота:
1. взято на облік документи фонду № 9 «Петущак В. Д. – український мандрівник, науковець, письменник» та документи, що увійшли до нього;
2. проведено планове перевіряння наявності та стану архівних електронних інформаційних ресурсів;
3. заведено в електронній формі:
– книгу обліку надходжень страхового фонду та фонду користування;
– книгу обліку надходжень документів на постійне зберігання;
– список фондів та реєстр описів;
4. проведено повну перевірку облікових даних;.
5.разом з вдідділом інформаційних технологій внесено зміни в імена страхових копій страхового фонду;
6. внесено корективи у форму та заповнено відповідні книги облік надходжень;
7. проводилась робота:
– з заповнення та корегування даних в реєстраційно-контрольних картках веб-сайтів;
– з імпорту даних з реєстраційно-контрольних карток веб-сайту до облікової бази даних інформаційної (автоматизованої) системи ЦДЕА України;
– зі складання передмов та описів архівних електронних інформаційних ресурсів, що підлягають постійному зберіганню фондів №№ 1-6 та № 8;
– з доповнення справ фондів документами-підставами на створення та зберігання архівних електронних інформаційних ресурсів, корегування внутрішнього опису;
– з перевірки документів, що містяться по справах фондів №№ 1-8;
– з формування справ постійного терміну зберігання за 2009-2010 роки відповідно до номенклатури справ відділу;
– зі складання акта про вилучення для знищення документів не внесених до НАФ за 2009-2010 роки;
8.  розпочато перенумерацію всіх аркушів справ фондів №№ 1-8;
9. начальник відділу Стеценко А. О., як секретар НМР ЦДЕА України, брав участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу;
10. було опрацьовано всі науково-дослідні та методичні розробки архіву за 2008-2013 роки, конвертовано їх у формат pdf, на внутрішньому веб-сайті в розділі НМР створено підрозділ «Розробки ЦДЕА України», розміщено в даному підрозділі зазначені розробки по рокам з інформацією по виконавцям та кількості сторінок;
11. у межах роботи щодо з розвитку внутрішнього веб-сайта ЦДЕА України на сервері архіву встановлено систему управління даними з відкритим програмним кодом Joomla. Проводились роботи з налаштування та тестування цього програмного засобу.

Відділом інформаційних технологій проводилася наступна робота:
1. У межах ініціативного документування ЦДЕА України:
– в рамках формування архівної колекції «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка)» завершено технічну перевірку попередньо скопійованих локальних копій веб-сайтів. За результатами перевірок здійснено виправлення виявлених помилок та проведено протоколи технічної перевірки;
– рамках формування архівної колекції «Позачергові вибори Президента України 2014» здійснено копіювання веб-сайтів, що присвячені даній темі, розпочата їх технічна перевірка;
2. Велась робота по інтеграції електронного інформаційного ресурсу «Інформаційний центр «Євро 2012», переданого на постійне зберігання Українським національним інформаційним агентством «УКРІНФОРМ», в інформаційно-комунікаційну систему ЦДЕА України;
3.  У межах підтримки та вдосконалення програмно-апаратного забезпечення ЦДЕА України:
– здійснено переведення сховища ЦДЕА України на роботу під керуванням новой версії операційної системи FreeBSD 10.0;
– оновлено встановлене на сервері програмне забезпечення до актуальних версій;
– встановлено оновлення безпеки серверу та сховища ЦДЕА України;
– було проведено відновлювальні роботи у сховищі ЦДЕА України, яке почало працювати некоректно внаслідок систематичного знеструмлення електромережі;
– підготовлено перелік обладнання необхідний для оновлення серверу ЦДЕА України, проведено роботу з постачальниками та підготовлено проект договору;
– розпочато роботи по проведенню мережевих кабелів до кімнати 28, демонтуванню мережевої шафи в кімнаті 27 та розміщенню її в кімнаті 28;
– розпочато створення програмного засобу по роботі з формами 112, 111 та 110;
– проводився підбір оптимальної моделі моніторингу в інформаційно-комунікаційної системи ЦДЕА України та реалізація її методом налаштування комплексної системи моніторингу програмно апаратних засобів «Nagios»;
– постійно здійснювалося обслуговування програмного забезпечення та моніторинг мережевого обладнання комп’ютерної мережі;
4. Виконувався постійний супровід офіційного веб-сайта ЦДЕА України та бази даних ЦДЕА України.

Сектором використання інформації документів проводилася наступна робота:
1. Протягом звітного періоду на адресу ЦДЕА України надійшло один запит соціально-правового характеру. Разом з тим, за цей час на електронні адреси ЦДЕА України надійшло 83 запита від громадян.
2. У напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайта ЦДЕА України:
– за результатами програмного засобу «Webalizer», y ІІ кварталі 2014 року загальна кількість відвідувачів становила 50 658;
– на виконання наказу Укрдержархіву від 30.05.2014 № 65 на головній сторінці веб-сайту ЦДЕА України створено спеціальну рубрику з питань обговорення змін до Конституції України;
– на виконання доручення Укрдержархіву від 25.06.2014 № 02.4/2636 на сайті ЦДЕА України оновлено онлайн-виставку «До дня прийняття Конституції України» інформацією про Пилипа Орлика – автора першої української Конституції»;
– наповнено інформацією підрозділ «Претенденти до включення у список світової спадщини» онлайн-виставки «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» та оновлено актуальною інформацією онлайн-виставку «Охорона праці та безпека життєдіяльності»;
– постійно оновлювалася рубрика «Новини» та «Анонси», де висвітлювалися найважливіші заходи суспільного значення за участю ЦДЕА України. Загалом опубліковано 18 стрічок подій в розділі «ЦДЕА України», 11 – в розділі «Україна» та 10 – в розділі «Світ». Основні рубрики веб-сайта оновлювалися по мірі змін інформаційних відомостей та згідно плану-графіка подання інформації для розміщення на веб-сайті ЦДЕА України, де визначено періодичність оновлення інформації;
3. Постійно проводилася робота по інформаційному наповнення та удосконаленню рубрик сторінки сектора на внутрішньому веб-сайті ЦДЕА України. Оновлено рубрики «Досвід», «Колегія», «Використання». Упродовж  ІІ кварталу тривала робота по наповненню розділу «Галерея-Фотоматеріали» на внутрішньому веб-сайті, а також здійснення описування аудіовізуальних документів ЦДЕА України, створених за листопад-грудень 2013 року;
4. Підготовлено звіт про відвідуваність офіційного веб-сайта за II квартал 2014 року, який розміщено на внутрішньому веб-сайті в розділі «Використання»;
5. вчасно підготовлено та подано інформацію до Укрдержархіву про виконання основних положень Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ЦДЕА України;
6. Головний спеціаліст сектора Карапозюк А. Л., як секретар колегії ЦДЕА України, брала участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу.

Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася наступна робота:
1. Підготовлено інформацію:
– на колегію «Про стан виконання антикорупційного законодавства в ЦДЕА України у 2013 році»;
– щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій), що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
– щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок) працівників бюджетних установ і організацій у 2014 році;
– про стан виконання плану Заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень за 2 квартал 2014 року;
2. Постійно здійснювалася:
– підготовка листів Державній архівній службі України;
– підготовка наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про короткострокові відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням;
– реєстрація вхідної та вихідної документації;
– ведення книг наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про короткострокові відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням;
– ведення табелю обліку використання робочого часу.
3. Здійснювались заходи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», державними службовцями були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік;
4. Велась роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання і припинення корупційних діянь, працівники архіву ознайомлені з вимогами Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»;

Фінансово-економічним відділом проводилася наступна робота:
1. Готувалися та в установлені строки подавалися звіти: до до ФСС з ТВП за I квартал 2014 року; в ДПІ Солом’янського р-ну ГУ Міндоходів у м. Києві (Форма 1 ДФ за I квартал 2014 року; про використання коштів неприбуткової установи за I квартал 2014 року; по пільгам (форма 1-ПП) за I квартал 2014 року; про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДПІ у Солом’янському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за березень, квітень, травень 2014 року; фінансово-господарської діяльності ЦДЕА України за I квартал 2014 року (баланс) в УДКСУ Солом’янського р-ну та в відділ бухгалтерського обліку Державної архівної служби України;про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7) в УДКСУ Солом’янського р-ну м. Києва (щомісячно); про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за I квартал 2014 року в відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності Державної архівної служби України;
2. Щомісячно готувалася та здавалася оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду Державного бюджету;
3. Постійно проводилась перевірка відповідності ведення м/о № 1 (каса), м/о № 2 (банк), м/о № 5 (нарахування заробітної плати), м/о № 6 (постачання підрядниками товарів та послуг);
4. Вчасно: зроблені розрахунки до річного кошторису, нараховувалась та виплачувалась заробітна плата;
5. Велися: облік коштів по договорах, головна книга та фактичні видатки, книга реєстрації договорів;
6. Проводилась реєстрація юридичних зобов’язань, фінансових зобов’язань, платіжних документів;
7. Постійно заповнювалися особові рахунки працівників архіву.

За результатами комплексної перевірки діяльності ЦДЕА України за 2011-2013 рр., що проводилася наприкінці I кварталу 2014 року, комісією було складено довідку. Результати перевірки на підставі цієї довідки розглядалися на колегії Укрдержархіву. На підставі рішення колегії Укрдержархіву від 17.04.2014 № 4/1, що було введено в дію наказом служби від 28.04.2014 № 52, до 16.05.2014 було підготовлено «План заходів щодо усунення недоліків у діяльності Центрального державного електронного архіву України розглянуто на колегії ЦДЕА України» (далі – План усунення недоліків). Результати комплексної перевірки разом з План усунення недоліків – розглянуто на колегії ЦДЕА України. План усунення недоліків схвалено колегією ЦДЕА України (протокол від 12.05.2014 № 3), введено в дію наказом директора ЦДЕА України від 15.05.2014 № 15 та листом надіслано до Укрдержархіву.

План усунення недоліків виконується вчасно. Розгляд питань про виконання цього плану передбачено планом колегії ЦДЕА України на 2014 рік.

Проводилася робота з засобами масової інформації щодо друку статей співробітників ЦДЕА України:
– у № 3 науково-практичного журналу «Архіви України» надруковано статтю «XIV Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи «Комплектування архівів у цифровому світі ХХІ сторіччя» (автор – Купрунець Т. Я.);
– підготовлено та надіслано до редакції науково-практичного журналу «Архіви України» статтю «Критерії оцінки системи керування базами даних державного архіву на прикладі Центрального державного електронного архіву України. Погляд архівіста» (автор – Паламарчук Л. В.);
– підготовлено та опубліковано інформаційне повідомлення про відкриття онлайн-виставки «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» в електронному ЗМІ – на сайті інформаційного агентства «RegioNews».
Всі статті та повідомлення розглянуто та схвалено на засіданнях НМР ЦДЕА України.

Працівники ЦДЕА України постійно підвищують власну кваліфікацію. Протягом звітного періоду:
– начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я. і завідувач сектором Паламарчук Л. В. взяли участь у семінарі «Лідерство в управлінській діяльності», що відбувся 18 квітня 2014 року в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції;
– з нагоди святкування Всесвітнього дня охорони праці в Україні прослухали лекцію на тему «Охорона праці під час користування комп’ютерною технікою», яку провели відповідальна за забезпечення вирішення питань охорони праці, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Муравйова В. В. та начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.

Працівники ЦДЕА України взяли участь у наступних нарадах, семінарах, конференціях:
1. в рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка взяли участь у літературно-мистецькому святі «Весна в Плютах», що відбулося 16 травня 2014 року у меморіальному комплексі «Літературно-мистецькі Плюти» (с. Плюти, Київської області);
2. провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та обліку Букет Є. В. взяв участь у Всеукраїнській науковій літературно-краєзнавчій конференції «Тарас Шевченко у духовному бутті України», що відбувся 22 травня 2014 року в м. Обухів, та виступив з доповіддю на тему: «Колекція веб-сайтів Центрального державного електронного архіву України «Слово про Кобзаря» (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка)»;
3. начальник відділу Купрунець Т. Я. взяв участь и виступив з доповідями на:
– XIV Міжнародній конференції архівів країн Центральної та Східної Європи «Комплектування архівів у цифровому світі XXI сторіччя», що відбулася 22-23 травня 2014 року у м. Варшава. Тема доповіді «Критерии оценки электронных информационных ресурсов как источника исторической информации»;
– VIIІ міжнародному науково-теоретичному семінарі «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», що відбувся 30 травня 2014 року на базі Інституту державного управління і права Київського національного університету культури і мистецтв, тема доповіді «Нормативне та методичне забезпечення зберігання електронних інформаційних ресурсів в Україні»;
4. у відкритті документальної виставки «Місія поета» до 90-річчя письменниці та поетеси Ганни Черінь, що відбулася 29 квітня 2014 року в Центральному державному архіві зарубіжної україніки;
5.  в урочистому заході з нагоди 18-ої річниці Конституції України, що відбувся у кінозалі Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного;
6. у звітний період спостерігалась щільна співпраця ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного:
– проведено робочу зустріч із заступником директора Ємельяновою Т. О. щодо можливості передачі аудіовізуальних документів ЦДЕА України на постійне зберігання до ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. З боку ЦДЕА України у зустрічі взяли участь Ковтанюк Ю. С. і Паламарчук Л. В.;
– відбулась робоча зустріч з Ємельяновою Т. О. з питання формування справ фондів. З боку ЦДЕА України у зустрічі взяли участь Ковтанюк Ю. С. і Стеценко А. О.;
7. відбулася робоча зустріч начальника відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А. О. з завідувачем сектору зберігання і обліку мікрофотокопій ЦДАВО України Холодовою І. В. з питання формування справ фондів.

У межах міжнародного співробітництва ЦДЕА України було встановлено контакт:
– з групою іспанських архівістів, що виступили з міжнародною ініціативою «Innovation project on Digital Heritage» щодо створення Європейського веб-музею (The W3Museum). Архівом було підготовлено пропозиції до співпраці, що зацікавили організаторів проекту The W3Museum;
– громадською організацією “Вікімедіа Україна”.
Центральний державний електронний архів України внесено до списку ініціатив веб-архівування Wikipedia (Web archiving initiatives).

В межах співпраці архіву з вищими навчальними закладами у сфері підготовки спеціалістів з документознавства (діловодства), архівознавства та соціальних комунікацій у березні місяці на базі ЦДЕА України (наказ № 11 від 17.03.2014) було розпочато професійно-орієнтовну практику 3-х студентів ІІІ курсу Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю 6.0020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» велася навчальна та практична робота. Двох практикантів було направлено до відділу інформаційних технологій, а одну особу – до сектора використання інформації документів. У квітні місяці студентам було доручено практичні завдання. Всі практиканти успішно впоралися з поставленими перед ними завданнями, що дало змогу написати позитивний відгук про проходженнями ними професійно-орієнтовної практики та оцінити їх на відмінно. Слід зазначити, що співпраці з вишами довела, що цей процес корисний не тільки для студентів, які доповнюють знання практичним досвідом, а й ЦДЕА України, що другий рік поспіль отримує суттєву допомогу для вирішення основних завдань щодо розвитку архівної справи ЦДЕА України – створення архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного документування інформації.

16 квітня 2014 року ЦДЕА України разом із УНДІАСД та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного провели ознайомчу екскурсію з роботою архівних установ для групи студентів Національної академії керівних кадрів культури та мистецтва.

16 квітня 2014 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів (зі змінами)» співробітники ЦДЕА України взяли участь у суботнику з благоустрою територій та приміщень центральних державних архівних установ.


Заступник директора Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюк

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн